Tłumaczenia polsko-angielskie Warszawa

Mimo ogromnej popularności języka angielskiego oraz powszechnej jego znajomości, niektóre dokumenty sporządzane po angielsku wymagają fachowego wsparcia w postaci pomocy tłumacza. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów, które dla swej ważności, muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz polsko-angielski będzie niezbędny także w trakcie spotkań biznesowych, konferencji, czy szkoleń. Wówczas, aby wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowaną możliwość pełnego skorzystania z prezentowanej wiedzy, konieczne jest wykonanie tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego. Aktywnie wspieramy Klientów w tym zakresie, oferując usługi kompleksowe, dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb.

Formy tłumaczenia

 

Oprócz wspomnianych tłumaczeń podczas spotkań, czy konferencji, najczęściej wykonywane są tłumaczenia zwykłe, czyli takie, które nie zyskują mocy prawnej np. instrukcje, korespondencja, czy publikacje. Aby określony dokument, akt stanu cywilnego, czy umowa mogły obowiązywać na terytorium danego kraju, konieczne są tłumaczenia przysięgłe. W takim przypadku tłumacz, umieszczając pieczęć, oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za przekład, który jest rzetelny i odpowiada dokumentowi oryginalnemu. Tłumaczenia poświadczone dają możliwość użycia dokumentu przetłumaczonego w: urzędach, sądach i innych instytucjach publicznych jak szkoły czy szpitale, które go wymagają.

Dokumentacja prawna

 

Tłumaczenia polsko-angielskie obejmują także specjalistyczną dokumentację firmy. Uchwały, statuty, czy umowy, które wymagają przekładu na język obcy są bardzo często przedmiotem tłumaczeń nie tylko zwykłych, ale przede wszystkim poświadczonych. Podobnie jest z aktami stanu cywilnego, które wielokrotnie wykorzystujemy w codziennym życiu za granicą. Akt urodzenia, czy też małżeństwa, jako dokument urzędowy, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia na język angielski obejmują bardzo wiele aspektów życia. Oferujemy kompleksowe usługi, tłumacząc także dokumentację specjalistyczną, prawną, budowlaną, ekonomiczną, czy informatyczną.

 

W ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język angielski
  • tłumaczenia z języka angielskiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp.

 

Nasi Klienci