język polski język angielski

Profesjonalne zapewnienie jakości w Biurze Tłumaczeń MTR

Usługi językowe dostarczane przez Biuro Tłumaczeń MTR spełniają najwyższe wymagania. Standardy jakości, które sobie stawiamy, są co najmniej tak wysokie, jak te, które stawiają nasi Klienci. Zapewnienie jakości to coś więcej niż tylko dostarczenie poprawnego językowo i technicznie tłumaczenia w uzgodnionym terminie. Naszym zdaniem proces zapewnienia jakości rozpoczyna się od przygotowania plików do tłumaczenia i sam proces tłumaczenia aż po weryfikację redakcyjną i zatwierdzenie tłumaczenia przez Klienta. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie, jako profesjonalny usługodawca oferujący kompleksowe usługi językowe i komunikacyjne, ulepsza i udoskonala obowiązujące procesy, tak aby dostarczać wysokiej jakości profesjonalne tłumaczenia, które wyprzedzają standardy branżowe.

Najwyższa jakość na każdym etapie procesu

Zapewnienie jakości w Biurze Tłumaczeń MTR obejmuje każdy etap pracy nad projektem tłumaczeniowym. Oto kluczowe zasady systemu zapewnienia jakości:

  • wybór tylko sprawdzonych tłumaczy, charakteryzujących się odpowiednią wiedzą ekspercką i doświadczeniem,
  • korekty native speakerów, którzy tłumaczą tylko na swój język ojczysty. Oprócz udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, posiadają również odpowiednią wiedzę merytoryczną,
  • weryfikacja i przegląd przez drugiego profesjonalistę. Zapewniamy, że korekta przeprowadzana po procesie tłumaczenia wykonywana jest przez tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami,
  • zarządzanie terminologią poprzez ścisłą współpracę z Klientami i tłumaczami, aby zapewnić, że terminologia, której używamy w naszych tłumaczeniach, jest dokładna i spójna oraz odzwierciedla język korporacyjny naszych klientów. Na życzenie możemy również opracować glosariusze do zatwierdzenia i publikacji przez naszych Klientów,
  • profesjonalne przygotowanie i kontynuacja wszystkich naszych projektów: Kierownicy projektów z wielką starannością przygotowują każdy projekt, aby zapewnić uwzględnienie specyficznych wymagań Klienta. Prowadzimy specjalistyczne bazy terminologii i pamięci tłumaczeniowe dla każdego Klienta, aby zapewnić wysoki poziom jakości, spójną terminologię i opłacalne tłumaczenia w każdym projekcie.

Wykwalifikowani Kierownicy projektów

Kierownicy projektów w Biurze Tłumaczeń MTR odgrywają kluczową rolę w procesie zapewniania jakości naszych usług językowych. Ściśle współpracując z naszymi klientami i partnerami, nasi Kierownicy projektów zapewniają, że za każdym razem spełniamy lub przekraczamy oczekiwania naszych Klientów. Odpowiadają za zapewnienie jakości na każdym etapie tłumaczenia oraz za korektę i redagowanie. Pod koniec każdego projektu nasi Kierownicy projektów wykonują szereg dalszych zadań, aby zapewnić, że informacje zwrotne, wnioski i ostateczne poprawki zostaną uwzględnione w naszych bazach terminologii, pamięciach tłumaczeniowych i dokumentacji do wykorzystania w przyszłości. Dzięki temu możemy dostosowywać proces tłumaczenia do każdego kolejnego projektu, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby i wymagania oraz nadal zapewniać jakość, której oczekujesz - w dowolnym języku i dowolnym formacie.

Wykwalifikowani tłumacze w Biurze Tłumaczeń MTR

Tłumaczenia pisemnie i tłumaczenia specjalistyczne (tj. tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia strony internetowej), tłumaczenia przysięgłe dostarczamy zawsze z zachowaniem najwyższych standardów tłumaczeniowych i obsługi na najwyższym poziomie. Ponadto współpracujemy wyłącznie z tłumaczami ustnymi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Kryteria, których używamy przy wyborze naszych wyspecjalizowanych tłumaczy ustnych i pisemnych, pomagają nam zapewnić, że spełniają oni wysokie standardy jakości. Nasi tłumacze ustni i pisemni są przydzielani do projektów w oparciu o pary językowe, w których się specjalizują, oraz przydatność ich doświadczenia i wiedzy branżowej dla danego zadania. Od naszych tłumaczy pisemnych i ustnych wymagamy wykazania zaangażowania w proces ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie to gwarancja przekładu na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci