język polski język angielski

Cennik - tłumaczenie dokumentów samochodowych Warszawa

W Polsce samochody kupione za granicą należy zarejestrować w ciągu 30 dni.

Co potrzebujesz aby zarejestrować samochód w Polsce?

Najpierw należy złożyć wniosek o rejestrację samochodu w lokalnym Wydziale Komunikacji (wymagane formularze są dostępne online), a do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży lub inna umowa),
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej jeśli wystąpił taki obowiązek,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku,
  • badanie techniczne (jeśli jest wymagane),
  • tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Cennik dla tłumaczeń samochodowych

 Kraj

Cena

 Niemcy

 Dowód rejestracyjny część 1 [mały Brief] (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNGTEIL I FAHRZEUGSCHEIN)

70 PLN

 Dowód rejestracyjny część 2 [duży Brief] (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II FAHRZEUGBRIEF)

70 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Belgia

 Dowód rejestracyjny NOWY (KENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny STARY (KENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Holandia

 Dowód rejestracyjny wydawany od 2014 roku - część 1 karta  (KENTEKENBEWIJS DEEL I)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny wydawany od 2014 roku - część 2 dokument  (KENTEKENBEWIJS DEEL I)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny (KENTEKENBEWIJS DEEL I A)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny na nazwisko (KENTEKENBEWIJS DEEL I B)

80 PLN

 Dowód przerejestrowania (KENTEKENBEWIJS DEEL II)

80 PLN

 Dowód wymeldowania pojazdu (RDW UITVOERVERKLARING UITVOERKENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Część zapasowa (RDW ID BEDRIJFSVOORRAAD DEEL I B)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Austria

 Dowód Rejestracyjny część 1 (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL I)

80 PLN

 Dowód Rejestracyjny część 2 (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Szwajcaria

 Dowód Rejestracyjny (FAHRZEUGAUSWIES)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Francja

 Dowód Rejestracyjny NOWY (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Dowód Rejestracyjny (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Dowód Rejestracyjny STARY (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Włochy

 Dowód Rejestracyjny  (CARTA DI CIRCOLAZIONE)

100 PLN

 Dowód własności (CERTICATO DI PROPIERTA)

100 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Dania

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSATTEST)

200 PLN

 Faktura

50-150 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Szwecja

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSBEVISET DEL1)

200 PLN

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSBEVISET DEL2)

200 PLN

 Faktura

50-150 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT.

Zawsze znasz koszt, który jest stały

Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia zlecenia, sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.

Prosimy o przesłanie skanów dokumentów lub ich zdjęć celem otrzymania ostatecznej wyceny tłumaczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem tłumaczeń pisemnych, cennikiem tłumaczeń specjalistycznych, przysięgłych oraz ustnych.

Zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie przygotuje dla Państwa niezobowiązującą wycenę.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci