język polski język angielski

Cennik - tłumaczenie dokumentów samochodowych Warszawa

W Polsce samochody kupione za granicą należy zarejestrować w ciągu 30 dni.

Co potrzebujesz aby zarejestrować samochód w Polsce?

Najpierw należy złożyć wniosek o rejestrację samochodu w lokalnym Wydziale Komunikacji (wymagane formularze są dostępne online), a do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży lub inna umowa),
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej jeśli wystąpił taki obowiązek,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku,
  • badanie techniczne (jeśli jest wymagane),
  • tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Cennik dla tłumaczeń samochodowych

 Kraj

Cena

 Niemcy

 Dowód rejestracyjny część 1 [mały Brief] (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNGTEIL I FAHRZEUGSCHEIN)

70 PLN

 Dowód rejestracyjny część 2 [duży Brief] (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II FAHRZEUGBRIEF)

70 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Belgia

 Dowód rejestracyjny NOWY (KENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny STARY (KENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Holandia

 Dowód rejestracyjny wydawany od 2014 roku - część 1 karta  (KENTEKENBEWIJS DEEL I)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny wydawany od 2014 roku - część 2 dokument  (KENTEKENBEWIJS DEEL I)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny (KENTEKENBEWIJS DEEL I A)

80 PLN

 Dowód rejestracyjny na nazwisko (KENTEKENBEWIJS DEEL I B)

80 PLN

 Dowód przerejestrowania (KENTEKENBEWIJS DEEL II)

80 PLN

 Dowód wymeldowania pojazdu (RDW UITVOERVERKLARING UITVOERKENTEKENBEWIJS)

80 PLN

 Część zapasowa (RDW ID BEDRIJFSVOORRAAD DEEL I B)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Austria

 Dowód Rejestracyjny część 1 (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL I)

80 PLN

 Dowód Rejestracyjny część 2 (ZULLASUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Szwajcaria

 Dowód Rejestracyjny (FAHRZEUGAUSWIES)

80 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Francja

 Dowód Rejestracyjny NOWY (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Dowód Rejestracyjny (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Dowód Rejestracyjny STARY (CERTIFICAT D'IMMATRICULATION)

90 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Włochy

 Dowód Rejestracyjny  (CARTA DI CIRCOLAZIONE)

100 PLN

 Dowód własności (CERTICATO DI PROPIERTA)

100 PLN

 Faktura

50-100 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Dania

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSATTEST)

200 PLN

 Faktura

50-150 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 Szwecja

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSBEVISET DEL1)

200 PLN

 Dowód Rejestracyjny (REGISTRERINGSBEVISET DEL2)

200 PLN

 Faktura

50-150 PLN

 Inne dokumenty (umowa, dodatkowe dokumenty)

indywidualna wycena

 

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT.

Zawsze znasz koszt, który jest stały

Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia zlecenia, sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.

Prosimy o przesłanie skanów dokumentów lub ich zdjęć celem otrzymania ostatecznej wyceny tłumaczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem tłumaczeń pisemnych, cennikiem tłumaczeń specjalistycznych, przysięgłych oraz ustnych.

Zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie przygotuje dla Państwa niezobowiązującą wycenę.

Nasi Klienci