język polski język angielski

Tłumaczenie dokumentów prawnych i sądowych Warszawa

Podróżując po świecie, czy też nawiązując kontakty handlowe o charakterze międzynarodowym, konieczne jest dysponowanie określonymi dokumentami. Wielokrotnie zdarza się, że musimy dysponować nie tylko ich oryginałem, ale i uwierzytelnionym przekładem. Specjalistyczny język, jakim pisane są dokumenty prawne, powoduje konieczność powierzenia wykonania usługi, odpowiednio przygotowanemu tłumaczowi.

Odpowiadając na rosnące potrzeby Klientów, nasze biuro tłumaczeń w Warszawie oferuje profesjonalne tłumaczenia wszelkiej dokumentacji wykorzystywanej w obrocie prawnym. Wykonujemy zarówno przekłady zwykłe, jak również poświadczone. ;

Tłumaczenia umów

 

Specjalizujący się w tematyce prawnej tłumacze dokonują przekładu umowy czy międzynarodowego porozumienia z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych oraz wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej z danej dziedziny. Oferujemy tłumaczenia nie tylko skomplikowanych umów zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ale także kontraktów dotyczących zakupu np. samochodu, czy nieruchomości. Często przedmiotem usługi są statuty spółek, które po uwierzytelnieniu, mogą stanowić oficjalny dokument firmy poza granicą kraju.

Tłumaczenia pozwów, postanowień i wyroków

 

Stając przed koniecznością zmierzenia się z wymiarem sprawiedliwości w innym kraju, dochodzenia swoich praw, musimy dysponować odpowiednim tłumaczeniem nie tylko samego pozwu, który składamy, ale przede wszystkim orzeczenia. Wyroki, które później mogą być wykorzystywane np. do dochodzenia swoich roszczeń od strony pozwanej, muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Dlatego też współpracujemy z profesjonalistami, którzy oprócz biegłej znajomości języka obcego, dysponują także fachową wiedzą prawną, umożliwiającą rzetelne przetłumaczenie wszelkiej dokumentacji o tym charakterze.;

 

Na życzenie klientów tłumaczymy także dokumenty typu: zaświadczenie o niekaralności.

 

Tłumaczenie aktów notarialnych

 

Dużą wagę przywiązujemy także do tłumaczenia aktów notarialnych, które dotyczą bardzo ważnych aspektów prawnych. Wszelkie protokoły sporządzane notarialnie, czy też upoważnienia, pełnomocnictwa, umowy, wymagają od tłumacza znajomości tematyki oraz wyjątkowo rzetelnego podejścia do przekładu. Wszystkie te dokumenty będą bowiem stanowiły podstawę prawną do dokonania określonych czynności np. zakupu nieruchomości, uregulowania spraw związanych z dziedziczeniem czy spisania testamentu.

 
Wśród dokumentów prawnych i sądowych do tej pory tłumaczonych przez nasze biuro znalazły się m.in.:
 
 • Umowy
 • Statuty spółek
 • Protokoły
 • Uchwały zarządów spółek
 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Upoważnienia
 • Wyroki
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Pozwy
 • Wnioski
 • Księgi wieczyste i inne
W trosce o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług w doborze zespołu profesjonalistów realizujących przekłady prawnicze kierujemy się ich zawodowym i naukowym dorobkiem oraz doświadczeniem w praktycznej realizacji tłumaczeń. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że przedłożone do przekładu dokumenty znajdują się w dobrych rękach.
 

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci