język polski język angielski

Tłumaczenie dokumentów prawnych i sądowych Warszawa

Podróżując po świecie, czy też nawiązując kontakty handlowe o charakterze międzynarodowym, konieczne jest dysponowanie określonymi dokumentami. Wielokrotnie zdarza się, że musimy dysponować nie tylko ich oryginałem, ale i uwierzytelnionym przekładem. Specjalistyczny język, jakim pisane są dokumenty prawne, powoduje konieczność powierzenia wykonania usługi, odpowiednio przygotowanemu tłumaczowi.

Odpowiadając na rosnące potrzeby Klientów, nasze biuro tłumaczeń w Warszawie oferuje profesjonalne tłumaczenia wszelkiej dokumentacji wykorzystywanej w obrocie prawnym. Wykonujemy zarówno przekłady zwykłe, jak również poświadczone. ;

Tłumaczenia umów

 

Specjalizujący się w tematyce prawnej tłumacze dokonują przekładu umowy czy międzynarodowego porozumienia z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych oraz wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej z danej dziedziny. Oferujemy tłumaczenia nie tylko skomplikowanych umów zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ale także kontraktów dotyczących zakupu np. samochodu, czy nieruchomości. Często przedmiotem usługi są statuty spółek, które po uwierzytelnieniu, mogą stanowić oficjalny dokument firmy poza granicą kraju.

Tłumaczenia pozwów, postanowień i wyroków

 

Stając przed koniecznością zmierzenia się z wymiarem sprawiedliwości w innym kraju, dochodzenia swoich praw, musimy dysponować odpowiednim tłumaczeniem nie tylko samego pozwu, który składamy, ale przede wszystkim orzeczenia. Wyroki, które później mogą być wykorzystywane np. do dochodzenia swoich roszczeń od strony pozwanej, muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Dlatego też współpracujemy z profesjonalistami, którzy oprócz biegłej znajomości języka obcego, dysponują także fachową wiedzą prawną, umożliwiającą rzetelne przetłumaczenie wszelkiej dokumentacji o tym charakterze.;

 

Na życzenie klientów tłumaczymy także dokumenty typu: zaświadczenie o niekaralności.

 

Tłumaczenie aktów notarialnych

 

Dużą wagę przywiązujemy także do tłumaczenia aktów notarialnych, które dotyczą bardzo ważnych aspektów prawnych. Wszelkie protokoły sporządzane notarialnie, czy też upoważnienia, pełnomocnictwa, umowy, wymagają od tłumacza znajomości tematyki oraz wyjątkowo rzetelnego podejścia do przekładu. Wszystkie te dokumenty będą bowiem stanowiły podstawę prawną do dokonania określonych czynności np. zakupu nieruchomości, uregulowania spraw związanych z dziedziczeniem czy spisania testamentu.

 
Wśród dokumentów prawnych i sądowych do tej pory tłumaczonych przez nasze biuro znalazły się m.in.:
 
 • Umowy
 • Statuty spółek
 • Protokoły
 • Uchwały zarządów spółek
 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Upoważnienia
 • Wyroki
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Pozwy
 • Wnioski
 • Księgi wieczyste i inne
W trosce o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług w doborze zespołu profesjonalistów realizujących przekłady prawnicze kierujemy się ich zawodowym i naukowym dorobkiem oraz doświadczeniem w praktycznej realizacji tłumaczeń. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że przedłożone do przekładu dokumenty znajdują się w dobrych rękach.
 
Nasi Klienci