język polski język angielski

Etyka zawodowa

Wartością Naszego Biura Tłumaczeń w Warszawie są ludzie, którzy tworzą z Nami wspaniałą atmosferę organizacji. Przez lata naszej działalności cały czas podejmujemy działania, które wpływają na rozwój firmy i współpracujących z nią osób.

 

Ponadto każdy tłumacz przysięgły w Warszawie współpracujący z naszym biurem cechuje się zachowaniem właściwej postawy moralnej i zawodowej.

 

Zatem etyka oznacza:

  • uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność,

  • godność osoby zaufania publicznego,

  • zachowanie tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem;

  • profesjonalizm,

  • solidarność zawodową;

  • doświadczenie, doskonalenie i rozwój,

  • niezawodność, dyspozycyjność oraz doskonalenie kompetencji językowych i specjalistycznych,

  • obowiązek dzielenia się wiedzą,

  • obowiązek uczciwości rozliczeń,

  • solidarność koleżeńską.

 

Organizacje skupiające tłumaczy jak np. TEPIS, także działają na podstawie zasad praktyki zawodowej w ramach tłumaczeń tekstów i tłumaczeń ustnych.

Nasi Klienci