język polski język angielski

Najczęściej zadawne pytania

1. Jak zlecić tłumaczenie?

Przy pierwszym kontakcie z Biurem Tłumaczeń MTR zapytanie o tłumaczenie można złożyć wysyłając plik lub dokument w formie skanu (zdjęcia) na adres: biuro|mtr24.pl| |biuro|mtr24.pl jak również przesyłając pliki czy zapytanie poprzez formularz kontaktowy. W formularzu kontaktowym należy wypełnić podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko wysyłającego, nr telefonu, adres e-mail oraz załączyć plik do tłumaczenia. Te dane są niezbędne aby pracownik biura mógł dla Państwa przygotować wycenę.

2. Co składa się na koszt tłumaczenia?

Na koszt tłumaczenia ma wpływ ilość tekstu do tłumaczenia oraz forma otrzymanego pliku a także forma pliku zwrotna, czyli postać pliku, których chciałby po tłumaczeniu otrzymać klient. Koszt tłumaczeń zależy także od tego czy klient potrzebuje tłumaczenia zwykłego czy poświadczonego. Tłumaczenia pisemne wyceniane są w oparciu o tzw. strony rozliczeniowe.

3. Jak długo będę czekać na wycenę?

Przygotowanie wyceny zależy od ilości otrzymanych plików oraz ilości stron do tłumaczenia. W przypadku plików edytowalnych, nieskomplikowanych edycyjne wycenę przygotowujemy w przeciągu paru minut. Na wyceny bardziej skomplikowane należy poczekać chwilę dłużej. Jednak wszystkie wyceny staramy się przygotowywać w miarę możliwości szybko.

4. Czy wycena zawsze jest bezpłatna?

Tak, wycena zawsze jest bezpłatna. Jeżeli klienci posiadają dany plik w wersji edytowanej, wpływa to na czas przygotowania wyceny. Jest ona po prostu szybsza.

5. Ile liczy strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego?

Tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne np. tłumaczenia medyczne oraz tłumaczenia przysięgłe, wyceniane są w oparciu o tzw. strony rozliczeniowe, czyli liczbę znaków ze spacjami w danym tekście. W przypadku tłumaczenia zwykłego i tłumaczenia specjalistycznego jest to 1600 znaków ze spacjami; natomiast w przypadku tłumaczenia poświadczonego: 1 strona to 1125 znaków ze spacjami. Aby dokładnie poznać koszt tłumaczenia należy przesłać plik do wyceny.

6. Jaki będzie koszt uwierzytelnienia tłumaczenia?

Za uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego gotowego tłumaczenia (wykonanego wcześniej przez klienta lub inna osobę), jeżeli tłumaczenie jest wykonane poprawnie, pobieramy 50% stawki tłumaczeniowej.

7. Kiedy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) wykonują tłumacze posiadający uprawnienia tłumacza jednego lub kilku języków obcych nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenia poświadczone są potrzebne zazwyczaj do urzędów, ambasady, uczelni, sądów. Jeżeli instytucja nie wymaga tłumaczenia poświadczonego, wystarczy tłumaczenie zwykłe.

8. Co to jest tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym?

Tłumaczenie przysięgłe klient może otrzymać w dwóch wersjach: tradycyjnej czyli papierowej z podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, jak i tłumaczenie poświadczone elektronicznie - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest równoważny z pieczęcią i podpisem tłumacza. Takie tłumaczenia dokumentów klienci mogą przesyłać w formie elektronicznej do urzędu.

9. Kiedy muszę dostarczyć oryginały dokumentów do biura?

W przypadku składania zapytania i jego realizacji, tłumacz przysięgły może pracować na podstawie przesłanych skanów, zdjęć dokumentów. W przypadku kiedy klientowi zależy na tłumaczeniu na podstawie skanu, kopii dokumentu także nie ma obowiązku przedstawiania oryginału tłumaczonego dokumentu. W przypadku kiedy urząd, szkoła, sąd wymaga tłumaczenia z oryginału, należy do naszego biura dostarczyć oryginał, tak aby tłumacz miał możliwość sprawdzenia znajdujących się na dokumencie pieczątek, znaków wodnych czy pieczęci wypukłych i ich dokładnego opisania. Po okazaniu przez klienta oryginału, takie tłumaczenie będzie zawierało klauzulę, że zostało wykonane na podstawie oryginału.

10. Czy przekazane do tłumaczenia dokumenty pozostają poufne?

Doskonale wiemy jak ważne jest zachowanie poufności tłumaczonych tekstów. Poufność, jakość tłumaczeń, profesjonalizm i doświadczenie naszych tłumaczy oraz terminowość realizowanych zleceń to nasz priorytet. Każdy tłumacz przysięgły w Warszawie współpracujący z naszym biurem zawsze podpisuje klauzulę poufności zobowiązującą do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji z którymi spotyka się w ramach realizowanych tłumaczeń.

11. Jaki jest termin oczekiwania na tłumaczenie?

Wyróżniamy trzy przedziały czasowe w których realizujemy tłumaczenia: tryb zwykły, tryb przyśpieszony i tryb ekspresowy. Tłumaczenia przygotowujemy w trybie zwykłym w ilości do 7 stron dziennie, w trybie przyśpieszonym 7-10 stron dziennie, a w trybie ekspresowym powyżej 10 stron dziennie (strona rozliczeniowa 1600 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia poświadczonego).

12. Kiedy moje zamówienie jest przekazywane do realizacji?

Pracownik dedykowany do współpracy z klientami po przesłaniu przez klienta plików do wyceny, przedstawia klientowi koszt tłumaczenia, termin a także jeżeli tłumaczenie tego wymaga, dodatkowe usługi jak skład graficzny czy korektę native speakera. Po akceptacji przez klienta warunków, na podstawie przesłanej e-mailem proformy, klient dokonuje opłaty za tłumaczenie. Aby przyśpieszyć proces tłumaczenia klient może także przesłać na adres e-mail biura potwierdzenie przelewu. W momencie otrzymania potwierdzenia przelewu lub zaksięgowania środków na koncie, zlecenie zostaje przekazane tłumaczowi do realizacji, o czym klient zostaje poinformowany.

13. W jaki sposób zapłacę za tłumaczenie?

Tradycyjną formą zapłaty za tłumaczenie jest przelew na podstawie wystawionej proformy. Istnieje także możliwość zapłaty za tłumaczenie w formie gotówkowej w naszym biurze tłumaczeń w Warszawie, ul. Mydlarska 47.

14. Na czym polega korekta tłumaczenia przez native speakera?

Tłumaczenia przygotujemy przez tłumaczy specjalistów w danej dziedzinie np.: medycyna, finanse, prawo. Zespół wyselekcjonowanych tłumaczy to specjaliści o dużym doświadczeniu a przede wszystkim osoby bardzo dobrze znające język. Korekta native speakera danego języka pozwala na zweryfikowanie merytoryczne tekstu dodatkowo przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym.

15. Czy tłumaczenie obejmuje także dodatkową weryfikację?

Każde tłumaczenie przygotowujemy dwuetapowo. Pierwszy etap składa się z tłumaczenia właściwego tekstu z języka polskiego na język obcy albo z języka obcego na język polski lub inny język obcy. Drugi etap obejmuje dodatkową weryfikację osoby sprawdzającej poprawność przetłumaczonego tekstu. Ma to na celu zapewnić najwyższą jakość przekładu i jego bezbłędność. W tłumaczeniu na język obcy oferujemy także korektę native speakera.

16. Mam już przetłumaczony tekst, czy biuro taki tekst sprawdzi?

Tak, dokonamy korekty przetłumaczonego już tekstu, który przesyła do nas klient. W zależności od jego poprawności dokonujemy wyceny. Zatem, za samą korektę istnieje możliwość zapłacenia o wiele mniej niż za standardowe tłumaczenie.

17. Czy mogę przetłumaczyć prezentację w PowerPoint?

Tak. Plik w PowerPoint oraz Excel jest poza plikiem Word, najczęściej tłumaczonym przez nas rodzajem pliku. Możemy przetłumaczyć pliki w formatach tj.: .doc (lub .docx) czyli powszechnie używany plik word, jak i .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls i .xlsx. Klient otrzyma od nas plik dokładnie w takim formacie jak sobie życzy, z elementami takimi jakie chce przetłumaczyć.

18. Czy otrzymam tłumaczenie z zachowaniem odzwierciedlenia graficznego?

Usługa składu DTP to jedna z usług powszechnie zlecanych przez naszych klientów. Wiele z przesłanych plików jest w wersji nieedytowalnej, wielokrotnie zawierających także rysunki czy wykresy. Zawsze na życzenie klienta możemy przygotować wersję w pełni opracowaną graficznie.

19. Co to jest lokalizacja?

Lokalizacja polega na przetłumaczeniu treści na dany język z uwzględnieniem kultury, obyczajów ludzi tam mieszkających. Zastosowanie odpowiednich realiów kulturowych i językowych spowoduje, że przetłumaczony tekst będzie brzmieć tak jakby od samego początku powstał w języku obcym. Jest to szczególnie istotne przy tłumaczeniu tekstów marketingowych, stron internetowych oraz tekstów prawniczych.

20. Co oznacza tłumaczenie konsekutywne a co symultaniczne?

Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się przy krótkich wypowiedziach, wystąpieniach, kiedy osoba mówiąca przerywa swoją wypowiedz i wtedy daną wypowiedz tłumaczy tłumacz. Natomiast tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie zwane kabinowym, odbywa się ono w czasie rzeczywistym. Sprawdza się przy dużych konferencjach, specjalistycznych wystąpieniach. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie dostarcza również niezbędny sprzęt do tego rodzaju tłumaczeń, tj. kabiny dla tłumaczy, sprzęt audio oraz nagłośnienie.

Nasi Klienci