język polski język angielski

Najczęściej zadawne pytania

1. Jak zlecić tłumaczenie?

Przy pierwszym kontakcie z Biurem Tłumaczeń MTR zapytanie o tłumaczenie można złożyć wysyłając plik lub dokument w formie skanu (zdjęcia) na adres: biuro|mtr24.pl| |biuro|mtr24.pl jak również przesyłając pliki czy zapytanie poprzez formularz kontaktowy. W formularzu kontaktowym należy wypełnić podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko wysyłającego, nr telefonu, adres e-mail oraz załączyć plik do tłumaczenia. Te dane są niezbędne aby pracownik biura mógł dla Państwa przygotować wycenę.

2. Co składa się na koszt tłumaczenia?

Na koszt tłumaczenia ma wpływ ilość tekstu do tłumaczenia oraz forma otrzymanego pliku a także forma pliku zwrotna, czyli postać pliku, których chciałby po tłumaczeniu otrzymać klient. Koszt tłumaczeń zależy także od tego czy klient potrzebuje tłumaczenia zwykłego czy poświadczonego. Tłumaczenia pisemne wyceniane są w oparciu o tzw. strony rozliczeniowe.

3. Jak długo będę czekać na wycenę?

Przygotowanie wyceny zależy od ilości otrzymanych plików oraz ilości stron do tłumaczenia. W przypadku plików edytowalnych, nieskomplikowanych edycyjne wycenę przygotowujemy w przeciągu paru minut. Na wyceny bardziej skomplikowane należy poczekać chwilę dłużej. Jednak wszystkie wyceny staramy się przygotowywać w miarę możliwości szybko.

4. Czy wycena zawsze jest bezpłatna?

Tak, wycena zawsze jest bezpłatna. Jeżeli klienci posiadają dany plik w wersji edytowanej, wpływa to na czas przygotowania wyceny. Jest ona po prostu szybsza.

5. Ile liczy strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego?

Tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne np. tłumaczenia medyczne oraz tłumaczenia przysięgłe, wyceniane są w oparciu o tzw. strony rozliczeniowe, czyli liczbę znaków ze spacjami w danym tekście. W przypadku tłumaczenia zwykłego i tłumaczenia specjalistycznego jest to 1600 znaków ze spacjami; natomiast w przypadku tłumaczenia poświadczonego: 1 strona to 1125 znaków ze spacjami. Aby dokładnie poznać koszt tłumaczenia należy przesłać plik do wyceny.

6. Jaki będzie koszt uwierzytelnienia tłumaczenia?

Za uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego gotowego tłumaczenia (wykonanego wcześniej przez klienta lub inna osobę), jeżeli tłumaczenie jest wykonane poprawnie, pobieramy 50% stawki tłumaczeniowej.

7. Kiedy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) wykonują tłumacze posiadający uprawnienia tłumacza jednego lub kilku języków obcych nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenia poświadczone są potrzebne zazwyczaj do urzędów, ambasady, uczelni, sądów. Jeżeli instytucja nie wymaga tłumaczenia poświadczonego, wystarczy tłumaczenie zwykłe.

8. Co to jest tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym?

Tłumaczenie przysięgłe klient może otrzymać w dwóch wersjach: tradycyjnej czyli papierowej z podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, jak i tłumaczenie poświadczone elektronicznie - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest równoważny z pieczęcią i podpisem tłumacza. Takie tłumaczenia dokumentów klienci mogą przesyłać w formie elektronicznej do urzędu.

9. Kiedy muszę dostarczyć oryginały dokumentów do biura?

W przypadku składania zapytania i jego realizacji, tłumacz przysięgły może pracować na podstawie przesłanych skanów, zdjęć dokumentów. W przypadku kiedy klientowi zależy na tłumaczeniu na podstawie skanu, kopii dokumentu także nie ma obowiązku przedstawiania oryginału tłumaczonego dokumentu. W przypadku kiedy urząd, szkoła, sąd wymaga tłumaczenia z oryginału, należy do naszego biura dostarczyć oryginał, tak aby tłumacz miał możliwość sprawdzenia znajdujących się na dokumencie pieczątek, znaków wodnych czy pieczęci wypukłych i ich dokładnego opisania. Po okazaniu przez klienta oryginału, takie tłumaczenie będzie zawierało klauzulę, że zostało wykonane na podstawie oryginału.

10. Czy przekazane do tłumaczenia dokumenty pozostają poufne?

Doskonale wiemy jak ważne jest zachowanie poufności tłumaczonych tekstów. Poufność, jakość tłumaczeń, profesjonalizm i doświadczenie naszych tłumaczy oraz terminowość realizowanych zleceń to nasz priorytet. Każdy tłumacz przysięgły w Warszawie współpracujący z naszym biurem zawsze podpisuje klauzulę poufności zobowiązującą do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji z którymi spotyka się w ramach realizowanych tłumaczeń.

11. Jaki jest termin oczekiwania na tłumaczenie?

Wyróżniamy trzy przedziały czasowe w których realizujemy tłumaczenia: tryb zwykły, tryb przyśpieszony i tryb ekspresowy. Tłumaczenia przygotowujemy w trybie zwykłym w ilości do 7 stron dziennie, w trybie przyśpieszonym 7-10 stron dziennie, a w trybie ekspresowym powyżej 10 stron dziennie (strona rozliczeniowa 1600 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia poświadczonego).

12. Kiedy moje zamówienie jest przekazywane do realizacji?

Pracownik dedykowany do współpracy z klientami po przesłaniu przez klienta plików do wyceny, przedstawia klientowi koszt tłumaczenia, termin a także jeżeli tłumaczenie tego wymaga, dodatkowe usługi jak skład graficzny czy korektę native speakera. Po akceptacji przez klienta warunków, na podstawie przesłanej e-mailem proformy, klient dokonuje opłaty za tłumaczenie. Aby przyśpieszyć proces tłumaczenia klient może także przesłać na adres e-mail biura potwierdzenie przelewu. W momencie otrzymania potwierdzenia przelewu lub zaksięgowania środków na koncie, zlecenie zostaje przekazane tłumaczowi do realizacji, o czym klient zostaje poinformowany.

13. W jaki sposób zapłacę za tłumaczenie?

Tradycyjną formą zapłaty za tłumaczenie jest przelew na podstawie wystawionej proformy. Istnieje także możliwość zapłaty za tłumaczenie w formie gotówkowej w naszym biurze tłumaczeń w Warszawie, ul. Mydlarska 47.

14. Na czym polega korekta tłumaczenia przez native speakera?

Tłumaczenia przygotujemy przez tłumaczy specjalistów w danej dziedzinie np.: medycyna, finanse, prawo. Zespół wyselekcjonowanych tłumaczy to specjaliści o dużym doświadczeniu a przede wszystkim osoby bardzo dobrze znające język. Korekta native speakera danego języka pozwala na zweryfikowanie merytoryczne tekstu dodatkowo przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym.

15. Czy tłumaczenie obejmuje także dodatkową weryfikację?

Każde tłumaczenie przygotowujemy dwuetapowo. Pierwszy etap składa się z tłumaczenia właściwego tekstu z języka polskiego na język obcy albo z języka obcego na język polski lub inny język obcy. Drugi etap obejmuje dodatkową weryfikację osoby sprawdzającej poprawność przetłumaczonego tekstu. Ma to na celu zapewnić najwyższą jakość przekładu i jego bezbłędność. W tłumaczeniu na język obcy oferujemy także korektę native speakera.

16. Mam już przetłumaczony tekst, czy biuro taki tekst sprawdzi?

Tak, dokonamy korekty przetłumaczonego już tekstu, który przesyła do nas klient. W zależności od jego poprawności dokonujemy wyceny. Zatem, za samą korektę istnieje możliwość zapłacenia o wiele mniej niż za standardowe tłumaczenie.

17. Czy mogę przetłumaczyć prezentację w PowerPoint?

Tak. Plik w PowerPoint oraz Excel jest poza plikiem Word, najczęściej tłumaczonym przez nas rodzajem pliku. Możemy przetłumaczyć pliki w formatach tj.: .doc (lub .docx) czyli powszechnie używany plik word, jak i .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls i .xlsx. Klient otrzyma od nas plik dokładnie w takim formacie jak sobie życzy, z elementami takimi jakie chce przetłumaczyć.

18. Czy otrzymam tłumaczenie z zachowaniem odzwierciedlenia graficznego?

Usługa składu DTP to jedna z usług powszechnie zlecanych przez naszych klientów. Wiele z przesłanych plików jest w wersji nieedytowalnej, wielokrotnie zawierających także rysunki czy wykresy. Zawsze na życzenie klienta możemy przygotować wersję w pełni opracowaną graficznie.

19. Co to jest lokalizacja?

Lokalizacja polega na przetłumaczeniu treści na dany język z uwzględnieniem kultury, obyczajów ludzi tam mieszkających. Zastosowanie odpowiednich realiów kulturowych i językowych spowoduje, że przetłumaczony tekst będzie brzmieć tak jakby od samego początku powstał w języku obcym. Jest to szczególnie istotne przy tłumaczeniu tekstów marketingowych, stron internetowych oraz tekstów prawniczych.

20. Co oznacza tłumaczenie konsekutywne a co symultaniczne?

Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się przy krótkich wypowiedziach, wystąpieniach, kiedy osoba mówiąca przerywa swoją wypowiedz i wtedy daną wypowiedz tłumaczy tłumacz. Natomiast tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie zwane kabinowym, odbywa się ono w czasie rzeczywistym. Sprawdza się przy dużych konferencjach, specjalistycznych wystąpieniach. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie dostarcza również niezbędny sprzęt do tego rodzaju tłumaczeń, tj. kabiny dla tłumaczy, sprzęt audio oraz nagłośnienie.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci