język polski język angielski

Tłumaczenia polsko-włoskie Warszawa

Korzystając z tłumaczeń oczekujemy przede wszystkim jakości, terminowości wykonania usługi oraz odpowiedniej ceny. Najważniejsze jest, aby tłumaczenie było wierne, a w przypadkach koniecznych, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku tłumaczeń, najważniejsza jest kompleksowa oferta, która obejmuje nie tylko przekład instrukcji, korespondencji, czy świadectw szkolnych, ale także pism. Istotne jest także poświadczenie niektórych tłumaczeń, aby zyskały one w obrocie prawnym moc dokumentu.

Tłumaczenia zwykłe

 

Tłumaczenia zwykłe wykonywane są bez ich poświadczania przez tłumacza przysięgłego. W takim przypadku wykonujemy przekłady książek, instrukcji, czy korespondencji, która nie wymaga uwierzytelnienia. Tłumacz polsko-włoski dokonuje wówczas przekładu, a dokument przekazywany jest klientowi nawet w wersji elektronicznej. Najczęściej w ten sposób tłumaczone są strony internetowe, czy dokumentacja handlowa nie wykorzystywana w sprawach urzędowych.

Tłumaczenia poświadczone

 

Wykonujemy także poświadczone tłumaczenia na język włoski. Są one niezbędne w sytuacji, kiedy musimy okazać się konkretnym dokumentem w urzędzie. Pieczęć tłumacza przysięgłego daje gwarancję, że przełożony dokument będzie respektowany przez wszystkie władze, którym zostanie okazany. Najczęściej tłumaczenia poświadczone obejmują umowy handlowe, świadectwa, akty notarialne, kontrakty, czy dokumentację sprowadzonych z Włoch samochodów.

Tłumaczenia ustne

 

Tłumaczenia polsko-włoskie konsekutywne i symultaniczne wykonujemy także podczas spotkań, konferencji, czy rozmów handlowych. Najważniejsze wówczas jest doświadczenie tłumacza oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas pracy. Każde spotkanie biznesowe, podjęcie delegacji z Włoch wymaga sprawnego przekładu. Nasza oferta odpowiada również na potrzeby Klientów w tym zakresie.

Tłumaczenia specjalistyczne

 

Zajmujemy się także tłumaczeniami dokumentów specjalistycznych, z zakresu prawa, medycyny, czy postępowania sądowego. Wówczas usługę wykonuje pracownik, charakteryzujący się dużym doświadczeniem w danej materii, co gwarantuje najwyższą jakość przekładu.

 

Tłumaczenia polsko-włoskie Warszawa - w ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język włoski
  • tłumaczenia z języka włoskiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe 

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp

Biuro Tłumaczeń MTR Warszawa - tłumaczenia polsko-włoskie Warszawa

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci