język polski język angielski

Tłumaczenia dokumentów urzędowych Warszawa

Nasze biuro współpracuje z urzędami państwowymi, które niejednokrotnie muszą skorzystać z profesjonalnego tłumaczenia ważnych dokumentów. Wykonujemy wówczas, zależnie od potrzeb, przekłady zwykłe lub poświadczone. Uzgadniamy z Klientem zakres usługi oraz sposób, a jaki ma być wykonana.

Mając do czynienia z pracą na rzecz instytucji administracji publicznej wiemy, jak ważne jest nie tylko rzetelne podejście do zlecenia, ale przede wszystkim zachowanie tajemnicy. Dlatego też wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego dokumentu i jego należytej ochrony omawiamy z Klientem na etapie ustalania warunków wstępnych.

Poufność dokumentów

 

Współpracując z organami Straży Granicznej, czy Policji mamy niejednokrotnie do czynienia z przekładami dokumentów, które objęte są tajemnicą. Nasi tłumacze, zobowiązani są do zachowania poufności, a dokumenty przekazane do tłumaczenia, przechowywane są z należytą starannością. Doświadczenie w pracy z urzędami państwowymi gwarantuje wykonanie najwyższej jakości usługi , z zachowaniem standardów bezpieczeństwa przekładanych dokumentów.

Tłumaczenia ustne dla jednostek publicznych

 

Delegacje zagraniczne, szkolenia, czy organizowane konferencje wymagają niejednokrotnie obecności tłumacza. Oferujemy wykonanie usług przekładów symultanicznych dla urzędów miejskich, które najczęściej korzystają ze wsparcia zewnętrznego w zakresie tłumaczeń. Dysponujemy tłumaczami kilku języków obcych, dlatego też możemy usługę świadczyć kompleksowo. Odpowiadamy także na potrzeby Klientów, oferując tłumaczenia ustne podczas prowadzonych międzynarodowych rozmów telefonicznych, czy też wideokonferencji.

Akty stanu cywilnego

 

Oferujemy także tłumaczenia specjalistyczne dokumentów na zlecenie Urzędów Stanu Cywilnego. Akty urodzenia, małżeństwa, czy zgonu są najczęściej wykorzystywane przy zawieraniu związków małżeńskich z obywatelami innych krajów, czy też rejestracji zgonu, który nastąpił poza granicami Polski. Są to usługi realizowane przez wyspecjalizowany w tematyce prawnej zespół tłumaczy, gwarantując rzetelność i wysoką jakość przekładu.

 
Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie wykonuje tłumaczenia pisemne oraz ustne – zwykłe i przysięgłe – na zlecenie Instytucji:
 
  • Instytucji Administracji Publicznej
  • Urzędów Miejskich
  • Urzędów Stanu Cywilnego
  • Policji
  • Straży Granicznej
Te instytucje polegają na naszych tłumaczach oraz ich doskonałych umiejętnościach w zakresie tłumaczenia bardzo ważnych i poufnych kwestii.
Nasi Klienci