język polski język angielski

Tłumaczenia dokumentów urzędowych Warszawa

Nasze biuro współpracuje z urzędami państwowymi, które niejednokrotnie muszą skorzystać z profesjonalnego tłumaczenia ważnych dokumentów. Wykonujemy wówczas, zależnie od potrzeb, przekłady zwykłe lub poświadczone. Uzgadniamy z Klientem zakres usługi oraz sposób, a jaki ma być wykonana.

Mając do czynienia z pracą na rzecz instytucji administracji publicznej wiemy, jak ważne jest nie tylko rzetelne podejście do zlecenia, ale przede wszystkim zachowanie tajemnicy. Dlatego też wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego dokumentu i jego należytej ochrony omawiamy z Klientem na etapie ustalania warunków wstępnych.

Poufność dokumentów

 

Współpracując z organami Straży Granicznej, czy Policji mamy niejednokrotnie do czynienia z przekładami dokumentów, które objęte są tajemnicą. Nasi tłumacze, zobowiązani są do zachowania poufności, a dokumenty przekazane do tłumaczenia, przechowywane są z należytą starannością. Doświadczenie w pracy z urzędami państwowymi gwarantuje wykonanie najwyższej jakości usługi , z zachowaniem standardów bezpieczeństwa przekładanych dokumentów.

Tłumaczenia ustne dla jednostek publicznych

 

Delegacje zagraniczne, szkolenia, czy organizowane konferencje wymagają niejednokrotnie obecności tłumacza. Oferujemy wykonanie usług przekładów symultanicznych dla urzędów miejskich, które najczęściej korzystają ze wsparcia zewnętrznego w zakresie tłumaczeń. Dysponujemy tłumaczami kilku języków obcych, dlatego też możemy usługę świadczyć kompleksowo. Odpowiadamy także na potrzeby Klientów, oferując tłumaczenia ustne podczas prowadzonych międzynarodowych rozmów telefonicznych, czy też wideokonferencji.

Akty stanu cywilnego

 

Oferujemy także tłumaczenia specjalistyczne dokumentów na zlecenie Urzędów Stanu Cywilnego. Akty urodzenia, małżeństwa, czy zgonu są najczęściej wykorzystywane przy zawieraniu związków małżeńskich z obywatelami innych krajów, czy też rejestracji zgonu, który nastąpił poza granicami Polski. Są to usługi realizowane przez wyspecjalizowany w tematyce prawnej zespół tłumaczy, gwarantując rzetelność i wysoką jakość przekładu.

 
Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie wykonuje tłumaczenia pisemne oraz ustne – zwykłe i przysięgłe – na zlecenie Instytucji:
 
  • Instytucji Administracji Publicznej
  • Urzędów Miejskich
  • Urzędów Stanu Cywilnego
  • Policji
  • Straży Granicznej
Te instytucje polegają na naszych tłumaczach oraz ich doskonałych umiejętnościach w zakresie tłumaczenia bardzo ważnych i poufnych kwestii.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci