język polski język angielski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest TQM Consulting Mirosław Różalski, os. Pułanki 48/51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 863-103-43-14.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług biura tłumaczeń w Warszawie, działającego pod marką: Biuro Tłumaczeń MTR, ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa. Są to następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu realizacji umowy art.6 ust.1 lit. b RODO;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Obowiązek podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Umowa może dotyczyć następujących usług realizacji:

Prawo dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne czy windykacyjne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nasi Klienci