język polski język angielski

Tłumaczenia prawnicze Warszawa

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie należą do jednych z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych rodzajów przekładów – nasi tłumacze są doskonale przygotowani do tego rodzaju pracy, poprzez stałe pogłębianie wiedzy i śledzenie na bieżąco zmian zachodzących w prawie. Tłumaczenia prawnicze wymagają również zachowania poufności, czego możesz bez obaw oczekiwać od naszego biura w Warszawie. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie, stąd też liczne pozytywne opinie dotychczasowych klientów MTR. Realizujemy profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne – przekonaj się jak wygląda udana współpraca ze sprawdzonym biurem!

Tłumaczenia prawnicze, w tym aktów prawnych w Warszawie

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie skierowane są zarówno dla firm, instytucji państwowych, jak i osób indywidualnych. Akty prawne przekładamy na kilkanaście języków – wykonujemy tłumaczenia umów na popularne języki takie jak niemiecki czy angielski, ale oferujemy również tłumaczenia aktów prawnych w takich językach jak japoński czy arabski. Realizujemy również przekłady na język polski.

Tłumaczenia prawne obejmują między innymi:

 • akty prawne,
 • wyroki sądowe, nakazy zapłaty,
 • akty zgonu,
 • akty notarialne,
 • opinie prawne.

Wykonujemy zlecenia zarówno na zwykłe tłumaczenia prawnicze, jak i tłumaczenia przysięgłe, które opracowują osoby wpisane na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości.

Prawo gospodarcze

Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Z tego też względu tłumaczenia prawnicze z zakresu prawa gospodarczego obejmują:

 • tłumaczenia umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, przedsiębiorcami a konsumentami, itd.,
 • tłumaczenia dokumentów przewozowych, 
 • tłumaczenia rozporządzeń prawa unijnego,
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych
 • tłumaczenia polis ubezpieczeniowych, 
 • tłumaczenia zaświadczeń, pozwoleń i koncesji dla firm,
 • tłumaczenia statutów firm.

Wybierając nasze biuro tłumaczeń w Warszawie, możesz oczekiwać nie tylko tekstów wysokiej jakości, ale również życzliwej obsługi klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat współpracy.

Prawo handlowe

Tłumaczenia z zakresu prawa handlowego regulują swoim zakresem stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi – muszą być więc odpowiednio przygotowane merytorycznie. Dotyczą one przede wszystkim:

 • tłumaczeń umów, 
 • aktów założycielskich spółek handlowych,
 • weksli, 
 • tłumaczenia rozporządzeń i dyrektyw unijnych,
 • odpisów z KRS, 
 • tłumaczenia ksiąg rachunkowych, 
 • tłumaczenia tytułów egzekucyjnych,
 • tłumaczenia dokumentów upadłościowych.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe reguluje głównie podatki i opłaty, które zasilają budżet państwa. Obejmuje ono podatki od osób fizycznych, prawnych, darowizn i spadków, podatki od czynności prawnych takich jak zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa podatkowego skierowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Tłumaczenia z zakresu prawa podatkowego obejmują między innymi decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku, jego umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej od osób fizycznych.

Wybierając współpracę z naszym biurem w Warszawie, decydujesz się na doświadczenie tłumaczy aktów prawnych oraz udogodnienia takie jak bezpłatna wycena, minimum formalności oraz możliwość przekazywania zleceń w formie online.  

Zobacz także:

Nasi Klienci