język polski język angielski

Tłumaczenia prawnicze Warszawa

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie należą do jednych z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych rodzajów przekładów – nasi tłumacze przysięgli są doskonale przygotowani do tego rodzaju pracy, poprzez stałe pogłębianie wiedzy i śledzenie na bieżąco zmian zachodzących w prawie. Tłumaczenia prawnicze wymagają również zachowania poufności, czego możesz bez obaw oczekiwać od naszego biura w Warszawie. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie, stąd też liczne pozytywne opinie dotychczasowych klientów MTR. Realizujemy profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne – przekonaj się jak wygląda udana współpraca ze sprawdzonym biurem!

Tłumaczenia prawnicze Warszawa - akty prawne

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie skierowane są zarówno dla firm, instytucji państwowych, jak i osób indywidualnych. Tłumaczenia aktów prawnych wykonujemy na kilkanaście języków – tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia umów na popularne języki takie jak niemiecki czy angielski, ale również wykonujemy tłumaczenia aktów prawnych w takich językach jak japoński czy arabski. Realizujemy również przekłady na język polski.

Tłumaczenia prawne obejmują między innymi:

 • akty prawne,
 • wyroki sądowe, nakazy zapłaty,
 • akty zgonu,
 • akty notarialne,
 • opinie prawne.

Wykonujemy zlecenia zarówno tłumaczeń prawniczych, jak i tłumaczenia przysięgłe, które opracowują osoby wpisane na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości.

Usługi tłumaczeń prawniczych w prawie gospodarczym

Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Z tego też względu tłumaczenia prawnicze z zakresu prawa gospodarczego obejmują:

 • tłumaczenia umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, przedsiębiorcami a konsumentami, itd.,
 • tłumaczenia dokumentów przewozowych, 
 • tłumaczenia rozporządzeń prawa unijnego,
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych
 • tłumaczenia polis ubezpieczeniowych, 
 • tłumaczenia zaświadczeń, pozwoleń i koncesji dla firm,
 • tłumaczenia statutów firm.

Wybierając nasze biuro tłumaczeń w Warszawie, możesz oczekiwać nie tylko tekstów wysokiej jakości, ale również życzliwej obsługi klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat współpracy.

Prawo handlowe

Tłumaczenia prawnicze z zakresu prawa handlowego regulują swoim zakresem stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi – muszą być więc odpowiednio przygotowane merytorycznie. Dotyczą one przede wszystkim:

 • tłumaczeń umów, 
 • aktów założycielskich spółek handlowych,
 • weksli, 
 • tłumaczenia rozporządzeń i dyrektyw unijnych,
 • odpisów z KRS, 
 • tłumaczenia ksiąg rachunkowych, 
 • tłumaczenia tytułów egzekucyjnych,
 • tłumaczenia dokumentów upadłościowych.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe reguluje głównie podatki i opłaty, które zasilają budżet państwa. Obejmuje ono podatki od osób fizycznych, prawnych, darowizn i spadków, podatki od czynności prawnych takich jak zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Profesjonalne tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego skierowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Tłumaczenia z zakresu prawa podatkowego obejmują między innymi decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku, jego umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej od osób fizycznych.

Wybierając współpracę z naszym biurem w Warszawie, decydujesz się na doświadczenie tłumaczy aktów prawnych oraz udogodnienia takie jak bezpłatna wycena, minimum formalności oraz możliwość przekazywania zleceń w formie online.  

Tłumaczenia prawne czy prawnicze? Wykonujemy oba rodzaje usługi!

Oferując tłumaczenia prawne w Warszawie, mamy na myśli dosłowne znaczenie tego terminu. To one stanowią jeden z najczęstszych przedmiotów zleceń dla tłumacza przysięgłego przy zachowaniu poufności. Określenie odnosi się do wszelkich pism w obiegu sądowym, adwokackim i prokuratorskim, takich jak dokumenty procesowe, ale także umowy handlowe i treść aktów notarialnych. Przekład na język polski wymaga zachowania poufności, biegłego posługiwania się nie tylko znajomością słownika terminów, sentencji i formuł w języku oryginału, ale także podstawowej wiedzy jurystycznej, bez której niemożliwe jest szybkie i dokładne tłumaczenie dokumentów prawniczych. Natomiast profesjonalne tłumaczenia prawnicze obejmują artykuły, komentarze, a nawet treści ustaw i uchwał z zakresu prawa danego kraju. Nasze biuro oferuje kompleksowe usługi także w przekładzie tekstów prawniczych. Nasze biuro tłumaczeń proponuje konkurencyjne ceny bez względu na rodzaj tłumaczenia – większość tekstów prawnych jesteśmy w stanie odesłać w trybie ekspresowym tego samego dnia.

Wykonujemy tłumaczenia także:

Nasi Klienci