język polski język angielski

Tłumaczenia prawnicze Warszawa

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie należą do jednych z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych rodzajów przekładów – nasi tłumacze przysięgli są doskonale przygotowani do tego rodzaju pracy, poprzez stałe pogłębianie wiedzy i śledzenie na bieżąco zmian zachodzących w prawie. Tłumaczenia prawnicze wymagają również zachowania poufności, czego możesz bez obaw oczekiwać od naszego biura w Warszawie. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie, stąd też liczne pozytywne opinie dotychczasowych klientów MTR. Realizujemy profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne – przekonaj się jak wygląda udana współpraca ze sprawdzonym biurem!

Profesjonalne tłumaczenia prawnicze jakie dla Państwo oferujemy to:

 

 •     tłumaczenia aktu notarialnego a także tłumaczenia ustne spotkań u notariusza,
 •     tłumaczenia interpretacji i opinii prawnej,
 •     tłumaczenie dokumentów procesowych – tłumaczenie wyroku sądowego, postanowień, tłumaczenie pełnomocnictwa,
 •     tłumaczenia dokumentów – testamentu, umowy handlowej, umowy darowizny, umowy kredytu, umowy kupna, sprzedaży, umowy leasingu, umowy najmu i dzierżawy, umowy naprawy/serwisu, umowy o pracę (w tym również umowy zlecenie i umowy o dzieło), umowy o świadczeniu usług, umowy spedycji i przewozu, umowy sponsoringu, umowy ubezpieczenia i umowy wydawniczej, 
 •     tłumaczenie apostille,
 •     tłumaczenie dokumentów założycielskich spółek, uchwał, statusów, KRS, wpisów do CEIDG.

Tłumaczenia prawnicze Warszawa - akty prawne

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie skierowane są zarówno dla firm, instytucji państwowych, jak i osób indywidualnych. Tłumaczenia aktów prawnych wykonujemy na kilkanaście języków – tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia umów na popularne języki takie jak niemiecki czy angielski, ale również wykonujemy tłumaczenia aktów prawnych w takich językach jak japoński czy arabski. Realizujemy również przekłady na język polski.

Tłumaczenia prawne obejmują między innymi:

 • akty prawne,
 • wyroki sądowe, nakazy zapłaty,
 • akty zgonu,
 • akty notarialne,
 • opinie prawne.

Wykonujemy zlecenia zarówno tłumaczeń prawniczych, jak i tłumaczenia przysięgłe, które opracowują osoby wpisane na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości.

Usługi tłumaczeń prawniczych w prawie gospodarczym

Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Z tego też względu tłumaczenia prawnicze z zakresu prawa gospodarczego obejmują:

 • tłumaczenia umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, przedsiębiorcami a konsumentami, itd.,
 • tłumaczenia dokumentów przewozowych, 
 • tłumaczenia rozporządzeń prawa unijnego,
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych
 • tłumaczenia polis ubezpieczeniowych, 
 • tłumaczenia zaświadczeń, pozwoleń i koncesji dla firm,
 • tłumaczenia statutów firm.

Wybierając nasze biuro tłumaczeń w Warszawie, możesz oczekiwać nie tylko tekstów wysokiej jakości, ale również życzliwej obsługi klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat współpracy.

Prawo handlowe

Tłumaczenia prawnicze z zakresu prawa handlowego regulują swoim zakresem stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi – muszą być więc odpowiednio przygotowane merytorycznie. Dotyczą one przede wszystkim:

 • tłumaczeń umów, 
 • aktów założycielskich spółek handlowych,
 • weksli, 
 • tłumaczenia rozporządzeń i dyrektyw unijnych,
 • odpisów z KRS, 
 • tłumaczenia ksiąg rachunkowych, 
 • tłumaczenia tytułów egzekucyjnych,
 • tłumaczenia dokumentów upadłościowych.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe reguluje głównie podatki i opłaty, które zasilają budżet państwa. Obejmuje ono podatki od osób fizycznych, prawnych, darowizn i spadków, podatki od czynności prawnych takich jak zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Profesjonalne tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego skierowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Tłumaczenia z zakresu prawa podatkowego obejmują między innymi decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku, jego umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej od osób fizycznych.

Wybierając współpracę z naszym biurem w Warszawie, decydujesz się na doświadczenie tłumaczy aktów prawnych oraz udogodnienia takie jak bezpłatna wycena, minimum formalności oraz możliwość przekazywania zleceń w formie online.  

Tłumaczenia prawne czy prawnicze? Wykonujemy oba rodzaje usługi!

Oferując tłumaczenia prawne w Warszawie, mamy na myśli dosłowne znaczenie tego terminu. To one stanowią jeden z najczęstszych przedmiotów zleceń dla tłumacza przysięgłego przy zachowaniu poufności. Określenie odnosi się do wszelkich pism w obiegu sądowym, adwokackim i prokuratorskim, takich jak dokumenty procesowe, ale także umowy handlowe i treść aktów notarialnych. Przekład na język polski wymaga zachowania poufności, biegłego posługiwania się nie tylko znajomością słownika terminów, sentencji i formuł w języku oryginału, ale także podstawowej wiedzy jurystycznej, bez której niemożliwe jest szybkie i dokładne tłumaczenie dokumentów prawniczych. Natomiast profesjonalne tłumaczenia prawnicze obejmują artykuły, komentarze, a nawet treści ustaw i uchwał z zakresu prawa danego kraju. Nasze biuro oferuje kompleksowe usługi także w przekładzie tekstów prawniczych. Nasze biuro tłumaczeń proponuje konkurencyjne ceny bez względu na rodzaj tłumaczenia – większość tekstów prawnych jesteśmy w stanie odesłać w trybie ekspresowym tego samego dnia.

Wykonujemy tłumaczenia także:

 

Opinie naszych klientów

„Niniejszym zaświadczamy, że firma Biuro Tłumaczeń MTR jest naszym wykonawcą w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (język włoski, francuski, hiszpański, chiński). W naszej dotychczasowej współpracy wymieniona firma wykonuje powierzone tłumaczenia solidnie, na wysokim poziomie merytorycznym. Właśnie takiej obsługi oczekuje się od profesjonalnych tłumaczy. Realizowaliśmy tłumaczenia prawne i prawnicze obejmujące: umowy handlowe, opinie prawne, tłumaczenia dokumentacji z kontroli oraz ekspertyzy pism i dokumentów. Zawsze byliśmy zadowoleni z jakości i terminowości, a także ceny wykonywanych tłumaczeń nawet tych trudniejszych polsko – chińskich i chińsko – polskich. Od naszych kontrahentów dostawaliśmy niejednokrotnie pochwały odnośnie bardzo dobrych tłumaczeń wykonanych przez tłumacza języka chińskiego. W związku z powyższym uważamy firmę Biuro Tłumaczeń MTR za wiarygodną, solidną i godną polecenia.”

Jacek Smorczewski, Dyrektor Jakości, ALSTOM KONSTAL SA

„Firma Cobra Europe Sp. z o.o. oświadcza, że współpracuje z firmą Biuro Tłumaczeń MTR z Warszawy w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz tłumaczeń pisemnych: tłumaczenia dokumentów technicznych, urzędowych, administracyjnych i prawnych z/na języki: francuski, angielski, rumuński, czeski, słowacki, hiszpański. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę można stwierdzić, że jest to partner pewny i godny zaufania. Wszystkie dokumenty były przygotowane na czas i należycie.”

Dominika Dramska, Specjalista ds. Sprzedaży, COBRA EUROPE Sp. z o.o.

„Z Biurem Tłumaczeń MTR współpracujemy w zakresie tłumaczeń przysięgłych i tłumaczeń technicznych, księgowych i prawnych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Zlecone tłumaczenia były wykonane rzetelnie, profesjonalnie i terminowo. Zawsze spełniały nasze wymagania. Na uwagę zasługuje fakt wykonania kilku dużych tłumaczeń przy niezwykle krótkim terminie realizacji. W razie potrzeby tłumacze języka angielskiego, niemieckiego firmy Biuro Tłumaczeń MTR służyli nam pomocą tłumaczeniową nawet w soboty jeżeli mieliśmy do pilnego tłumaczenia dokumenty ubezpieczeniowe i sądowe. Z przyjemnością polecamy firmę Biuro Tłumaczeń wszystkim zainteresowanym wysokim poziomem tłumaczeń oraz miłą, szybką i fachową obsługą.”

Cezary Plencer, Prezes Zarządu, FOSA Sp. z o.o.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci