Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Dokumenty urzędowe, sądowe, dokumenty rejestracyjne auta, dokumenty potwierdzające dane osobowe czy stan cywilny a także spora część dokumentów technicznych, handlowych czy prawnych wymaga tłumaczenia przysięgłego, czyli poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego nadaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Każdy tłumacz przysięgły musi zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności językowe. Kiedy tak się stanie otrzymuje certyfikat i pieczęć z indywidualnym numerem oraz zostaje wpisany na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Od tej pory każde tłumaczenie poświadczone jego pieczęcią ma rangę dokumentu państwowego.

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia przysięgłe lub inaczej poświadczone zwyczajowo przyjmują formę tłumaczeń pisemnych. Jednak mogą być również tłumaczenia przysięgłe ustne i tłumaczenia poświadczone elektronicznie. Jednak wszystkie z nich są objęte klauzulą poufności, która obowiązuje tłumacza przysięgłego zarówno przy tłumaczeniach dla osób indywidualnych jak i instytucji.

Ustne tłumaczenia przysięgłe wykorzystywane są najczęściej przy przesłuchaniach osób, które nie posługują się biegle językiem polskim. Wraz z rozwojem technologii, coraz częściej wykorzystuje się także tłumaczenia przysięgłe poświadczone elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest równoważny z pieczęcią tłumacza.

Profesjonalne tłumaczenia poświadczone w MTR

W naszej ofercie posiadamy tłumaczenia przysięgłe pisemne, ustne i poświadczone elektronicznie w wielu językach europejskich. Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe dokumentów rejestracyjnych samochodów nawet tego samego dnia, a dbając o długofalową współpracę, dla firm importerskich i komisów każde szóste tłumaczenie kompletu dokumentów gratis.

Każde wykonywane przez nas tłumaczenie przysięgłe prawnicze, techniczne i inne wymagające specjalistycznego języka branżowego wykonywane jest przez specjalistę w danej dziedzinie oraz dodatkowo konsultowane w przypadku bardziej skomplikowanych kwestii. Każde przyjmowane przez nas zlecenie wyceniamy indywidualnie po konsultacji z Klientem.

Nasi Klienci