język polski język angielski

Polityka jakości

Jakość tłumaczeń zawsze była i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. Wolimy dobrze przetłumaczyć jeden projekt niż słabo dwa projekty. Bez względu na wielkość i złożoność każdego projektu tłumaczeniowego podejmujemy szereg działań, aby zapewnić konsekwentne przestrzeganie naszych standardów jakości:

1. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych i zaufanych tłumaczy

Naszym największym atutem w zapewnianiu najwyższej jakości tłumaczeń są nasi ludzie - zespół wysoko wykwalifikowanych lingwistów z dużym doświadczeniem praktycznym, kochających swoją pracę, odpowiedzialnych i sumiennych.

Każdy tłumacz i redaktor zespołu naszego biura tłumaczeń w Warszawie posiada odpowiednik tytułu magistra lingwistyki lub języków obcych na renomowanej uczelni, ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w tłumaczeniach i był wielokrotnie weryfikowany pod kątem kompetencji zawodowych i rzetelności.

Wszyscy tłumacze zdalni, z którymi współpracujemy, są zobowiązani przejść obowiązkową procedurę testową, która obejmuje tłumaczenia próbne w ich parach językowych i określonych obszarach specjalizacji. Większość naszych niezależnych współpracowników dobrze radzi sobie z oprogramowaniem do obsługi pamięci tłumaczeniowych i posiada inne specjalistyczne umiejętności. Z niektórymi z naszych niezależnych tłumaczy współpracujemy już od ponad 5 a nawet 10 lat i wiemy na pewno, że nas nie zawiodą ani nie rozczarują.

2. Nasi Kierownicy projektów są ekspertami w branży tłumaczeniowej

Do każdego projektu tłumaczeniowego przypisujemy managera, który zajmuje się wszystkimi etapami procesu od momentu otrzymania nowego zlecenia do dnia dostarczenia gotowej pracy Klientowi. Kierownik projektu rozwiązuje wszystkie kwestie organizacyjne i sporne oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za dotrzymanie terminów i spełnienie indywidualnych wymagań Klienta. Opracowuje harmonogram pracy, dobiera odpowiednich specjalistów i tworzy grupę roboczą złożoną z tłumaczy, redaktora, korektora i grafika (jeśli wymagany jest profesjonalny układ strony). Następnie kierownik rozdziela pracę na części między wybranymi osobami zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Starannie przemyślany harmonogram projektu tłumaczeniowego pomiędzy profesjonalistami, którzy są dobrze zaznajomieni z daną dziedziną wiedzy, nauki czy technologii, pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość tłumaczenia różnego rodzaju tekstów i dokumentów.

3. Wszystkie tłumaczenia są starannie sprawdzane i weryfikowane przez wewnętrznych redaktorów

Gdy Kierownik projektu otrzymuje nowe części tłumaczenia, przekazuje je wewnętrznemu redaktorowi, który dokładnie weryfikuje i edytuje wszystkie części tłumaczenia, kontroluje jednolitość stylu i terminologii, zwraca uwagę tłumaczy na możliwe lub pozorne błędy i rozbieżności. Po zredagowaniu tłumaczenia kierownik projektu przekazuje je korektorowi do drugiej korekty. Korektor poprawia wszystkie błędy gramatyczne i interpunkcyjne, eliminuje błędy ortograficzne itp.

Jeśli dokument źródłowy ma złożony układ, który wymaga pełnego zachowania w tłumaczeniu, Kierownik projektu przekazuje zredagowane części tłumaczenia do wewnętrznego projektanta układu, którego zadaniem będzie doprowadzenie wyglądu przetłumaczonego dokumentu do pełnej zgodności z oryginałem układ dokumentu.

Podsumowując, zanim gotowe tłumaczenie trafi do Klienta, każdy projekt przechodzi wieloetapową kontrolę jakości, która obejmuje obowiązkową weryfikację i korektę przez naszych wewnętrznych redaktorów, a przetłumaczone strony są formatowane tak, aby zachować oryginalny wygląd dokumentu.

4. Korzystamy z narzędzi CAT i innego specjalistycznego oprogramowania

Nadążamy z duchem czasu i aktywnie wdrażamy najnowocześniejsze mechanizmy automatyzacji procesów tłumaczeniowych, w tym tzw. narzędzia CAT oparte o zaawansowaną technologię Translation Memory.

Wszystkie projekty o dużej skali (przede wszystkim tłumaczenia techniczne, tłumaczenia budowlane) realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania pamięci tłumaczeniowych. Preferujemy pracę w SDL Trados Studio, co pozwala nam przyspieszyć proces tłumaczenia, zapewnić maksymalną spójność stylistyczną i terminologiczną, zarządzać bazą terminologiczną oraz przechowywać wcześniej przetłumaczone teksty do wykorzystania w przyszłości.

5. Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości i obsługi

Staramy się być numerem jeden na rynku usług tłumaczeniowych. Analizujemy potrzeby naszych Klientów, należycie uwzględniamy ich uwagi i sugestie oraz nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych tłumaczeń i podnoszeniem poziomu obsługi klienta.

Każdy klient jest dla nas równie istotny. Ważne jest dla nas, aby wywrzeć pozytywne wrażenie na kliencie i wykonać naszą pracę w taki sposób, abyś chciał ponownie do nas zwrócić się o tłumaczenie.

W przypadku uzasadnionych roszczeń co do jakości tłumaczenia, zawsze jesteśmy gotowi rozważyć uwagi lub skargi Klienta i podjąć natychmiastowe działania w celu skorygowania błędów.

Z kim nam po drodze z naszą polityką jakości?

Biuro Tłumaczeń MTR stosuję politykę jakości w stosunku do swoich Klientów, wszystkich pracowników, i podmiotów współpracujących z naszym biurem tłumaczeń w Warszawie.

Polityka jakości jest na bieżąco aktualizowana z okresowymi zmianami, które zbiegają się ze zmianami wprowadzanymi przez Kierownictwo w firmie, tak aby uwzględniać wszelkie zmiany prawne normujące współpracę między podmiotami i instytucjami. W tym celu Kierownictwo zapewnia i będzie zapewniać wszystkie zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne niezbędne do osiągnięcia celów i zadań ustalanych okresowo, zgodnie z planem.

Nasi Klienci