język polski język angielski

Polityka jakości

Jakość tłumaczeń zawsze była i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. Wolimy dobrze przetłumaczyć jeden projekt niż słabo dwa projekty. Bez względu na wielkość i złożoność każdego projektu tłumaczeniowego podejmujemy szereg działań, aby zapewnić konsekwentne przestrzeganie naszych standardów jakości:

1. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych i zaufanych tłumaczy

Naszym największym atutem w zapewnianiu najwyższej jakości tłumaczeń są nasi ludzie - zespół wysoko wykwalifikowanych lingwistów z dużym doświadczeniem praktycznym, kochających swoją pracę, odpowiedzialnych i sumiennych.

Każdy tłumacz i redaktor zespołu naszego biura tłumaczeń w Warszawie posiada odpowiednik tytułu magistra lingwistyki lub języków obcych na renomowanej uczelni, ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w tłumaczeniach i był wielokrotnie weryfikowany pod kątem kompetencji zawodowych i rzetelności.

Wszyscy tłumacze zdalni, z którymi współpracujemy, są zobowiązani przejść obowiązkową procedurę testową, która obejmuje tłumaczenia próbne w ich parach językowych i określonych obszarach specjalizacji. Większość naszych niezależnych współpracowników dobrze radzi sobie z oprogramowaniem do obsługi pamięci tłumaczeniowych i posiada inne specjalistyczne umiejętności. Z niektórymi z naszych niezależnych tłumaczy współpracujemy już od ponad 5 a nawet 10 lat i wiemy na pewno, że nas nie zawiodą ani nie rozczarują.

2. Nasi Kierownicy projektów są ekspertami w branży tłumaczeniowej

Do każdego projektu tłumaczeniowego przypisujemy managera, który zajmuje się wszystkimi etapami procesu od momentu otrzymania nowego zlecenia do dnia dostarczenia gotowej pracy Klientowi. Kierownik projektu rozwiązuje wszystkie kwestie organizacyjne i sporne oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za dotrzymanie terminów i spełnienie indywidualnych wymagań Klienta. Opracowuje harmonogram pracy, dobiera odpowiednich specjalistów i tworzy grupę roboczą złożoną z tłumaczy, redaktora, korektora i grafika (jeśli wymagany jest profesjonalny układ strony). Następnie kierownik rozdziela pracę na części między wybranymi osobami zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Starannie przemyślany harmonogram projektu tłumaczeniowego pomiędzy profesjonalistami, którzy są dobrze zaznajomieni z daną dziedziną wiedzy, nauki czy technologii, pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość tłumaczenia różnego rodzaju tekstów i dokumentów.

3. Wszystkie tłumaczenia są starannie sprawdzane i weryfikowane przez wewnętrznych redaktorów

Gdy Kierownik projektu otrzymuje nowe części tłumaczenia, przekazuje je wewnętrznemu redaktorowi, który dokładnie weryfikuje i edytuje wszystkie części tłumaczenia, kontroluje jednolitość stylu i terminologii, zwraca uwagę tłumaczy na możliwe lub pozorne błędy i rozbieżności. Po zredagowaniu tłumaczenia kierownik projektu przekazuje je korektorowi do drugiej korekty. Korektor poprawia wszystkie błędy gramatyczne i interpunkcyjne, eliminuje błędy ortograficzne itp.

Jeśli dokument źródłowy ma złożony układ, który wymaga pełnego zachowania w tłumaczeniu, Kierownik projektu przekazuje zredagowane części tłumaczenia do wewnętrznego projektanta układu, którego zadaniem będzie doprowadzenie wyglądu przetłumaczonego dokumentu do pełnej zgodności z oryginałem układ dokumentu.

Podsumowując, zanim gotowe tłumaczenie trafi do Klienta, każdy projekt przechodzi wieloetapową kontrolę jakości, która obejmuje obowiązkową weryfikację i korektę przez naszych wewnętrznych redaktorów, a przetłumaczone strony są formatowane tak, aby zachować oryginalny wygląd dokumentu.

4. Korzystamy z narzędzi CAT i innego specjalistycznego oprogramowania

Nadążamy z duchem czasu i aktywnie wdrażamy najnowocześniejsze mechanizmy automatyzacji procesów tłumaczeniowych, w tym tzw. narzędzia CAT oparte o zaawansowaną technologię Translation Memory.

Wszystkie projekty o dużej skali (przede wszystkim tłumaczenia techniczne, tłumaczenia budowlane) realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania pamięci tłumaczeniowych. Preferujemy pracę w SDL Trados Studio, co pozwala nam przyspieszyć proces tłumaczenia, zapewnić maksymalną spójność stylistyczną i terminologiczną, zarządzać bazą terminologiczną oraz przechowywać wcześniej przetłumaczone teksty do wykorzystania w przyszłości.

5. Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości i obsługi

Staramy się być numerem jeden na rynku usług tłumaczeniowych. Analizujemy potrzeby naszych Klientów, należycie uwzględniamy ich uwagi i sugestie oraz nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych tłumaczeń i podnoszeniem poziomu obsługi klienta.

Każdy klient jest dla nas równie istotny. Ważne jest dla nas, aby wywrzeć pozytywne wrażenie na kliencie i wykonać naszą pracę w taki sposób, abyś chciał ponownie do nas zwrócić się o tłumaczenie.

W przypadku uzasadnionych roszczeń co do jakości tłumaczenia, zawsze jesteśmy gotowi rozważyć uwagi lub skargi Klienta i podjąć natychmiastowe działania w celu skorygowania błędów.

Z kim nam po drodze z naszą polityką jakości?

Biuro Tłumaczeń MTR stosuję politykę jakości w stosunku do swoich Klientów, wszystkich pracowników, i podmiotów współpracujących z naszym biurem tłumaczeń w Warszawie.

Polityka jakości jest na bieżąco aktualizowana z okresowymi zmianami, które zbiegają się ze zmianami wprowadzanymi przez Kierownictwo w firmie, tak aby uwzględniać wszelkie zmiany prawne normujące współpracę między podmiotami i instytucjami. W tym celu Kierownictwo zapewnia i będzie zapewniać wszystkie zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne niezbędne do osiągnięcia celów i zadań ustalanych okresowo, zgodnie z planem.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci