język polski język angielski

Tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa

Konieczność skorzystania z usług tłumacza podyktowana jest sprawami biznesowymi, a często także osobistymi. Dokumenty podróży, umowy handlowe, czy też zawierane kontrakty wymagają niejednokrotnie przekładu. Często, dla zachowania ważności dokumentu, musi być to tłumaczenie przysięgłe, które wykona tłumacz polsko-francuski.

Wybierając usługi tłumaczenia warto sprawdzić zakres tematyczny świadczonych usług. Nasze biuro oferuje tłumaczenia również tekstów specjalistycznych, z różnych dziedzin: medycyna, prawo, nieruchomości, czy marketing. Wszystkie materiały o skomplikowanym charakterze, powierzane są doświadczonym tłumaczom, bardzo dobrze zorientowanym w danej tematyce.

Tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe?

 

Różnica w tej materii jest taka, iż dla dokumentów tworzonych na potrzeby własne, bądź wewnętrznych, wystarczą tłumaczenia zwykłe. Jest to proste przełożenie tekstu z języka oryginału na język tłumaczony. Dokumentacja urzędowa jednak, kontrakty handlowe, umowy międzynarodowe często wymagają odpowiedniej formy. Niezbędne są wówczas tłumaczenia poświadczone. W takiej sytuacji tłumacz, wpisany na odpowiednią listę, potwierdza pieczęcią, iż przekład jest wykonany rzetelnie i odzwierciedla treść przedstawioną w dokumencie źródłowym. Tego rodzaju usługi wymagane są m.in. w sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić do obrotu prawnego konkretny dokument lub wykonać określoną czynność w urzędzie np. rejestracja związku małżeńskiego zawartego z obywatelem innego kraju.

Tłumaczenia ustne

 

Tłumaczenia polsko-francuskie obejmują także szereg usług związanych z obsługą spotkań, konferencji, czy narad. Oferujemy wówczas możliwość skorzystania z przekładu symultanicznego lub konsekutywnego, które gwarantuje właściwe zrozumienie treści prezentowanych podczas spotkania osobistego z przedstawicielami innego kraju. Współpracujemy także z Klientami, którzy potrzebują tłumaczenia na język francuski podczas rozmów telefonicznych, czy prowadzenia negocjacji. Kładziemy także bardzo duży nacisk na poufność spotkań, dlatego też każdy tłumacz ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych podczas wykonywania usługi informacji.

Tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa - w ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język francuski
  • tłumaczenia z języka francuskiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe 

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp

Biuro Tłumaczeń MTR Warszawa - tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa

Nasi Klienci