język polski język angielski

Tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa

Konieczność skorzystania z usług tłumacza podyktowana jest sprawami biznesowymi, a często także osobistymi. Dokumenty podróży, umowy handlowe, czy też zawierane kontrakty wymagają niejednokrotnie przekładu. Często, dla zachowania ważności dokumentu, musi być to tłumaczenie przysięgłe, które wykona tłumacz polsko-francuski.

Wybierając usługi tłumaczenia warto sprawdzić zakres tematyczny świadczonych usług. Nasze biuro oferuje tłumaczenia również tekstów specjalistycznych, z różnych dziedzin: medycyna, prawo, nieruchomości, czy marketing. Wszystkie materiały o skomplikowanym charakterze, powierzane są doświadczonym tłumaczom, bardzo dobrze zorientowanym w danej tematyce.

Tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe?

 

Różnica w tej materii jest taka, iż dla dokumentów tworzonych na potrzeby własne, bądź wewnętrznych, wystarczą tłumaczenia zwykłe. Jest to proste przełożenie tekstu z języka oryginału na język tłumaczony. Dokumentacja urzędowa jednak, kontrakty handlowe, umowy międzynarodowe często wymagają odpowiedniej formy. Niezbędne są wówczas tłumaczenia poświadczone. W takiej sytuacji tłumacz, wpisany na odpowiednią listę, potwierdza pieczęcią, iż przekład jest wykonany rzetelnie i odzwierciedla treść przedstawioną w dokumencie źródłowym. Tego rodzaju usługi wymagane są m.in. w sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić do obrotu prawnego konkretny dokument lub wykonać określoną czynność w urzędzie np. rejestracja związku małżeńskiego zawartego z obywatelem innego kraju.

Tłumaczenia ustne

 

Tłumaczenia polsko-francuskie obejmują także szereg usług związanych z obsługą spotkań, konferencji, czy narad. Oferujemy wówczas możliwość skorzystania z przekładu symultanicznego lub konsekutywnego, które gwarantuje właściwe zrozumienie treści prezentowanych podczas spotkania osobistego z przedstawicielami innego kraju. Współpracujemy także z Klientami, którzy potrzebują tłumaczenia na język francuski podczas rozmów telefonicznych, czy prowadzenia negocjacji. Kładziemy także bardzo duży nacisk na poufność spotkań, dlatego też każdy tłumacz ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych podczas wykonywania usługi informacji.

Tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa - w ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język francuski
  • tłumaczenia z języka francuskiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe 

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp

Biuro Tłumaczeń MTR Warszawa - tłumaczenia polsko-francuskie Warszawa

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci