język polski język angielski

Tłumaczenia finansowe i ekonomiczne Warszawa

W ofercie naszego biura tłumaczeń w Warszawie znaleźć można również tłumaczenia finansowe. Doskonale wiemy, że często najmniejszy błąd może spowodować straty, dlatego też przykładamy do nich szczególną staranność. Nasze tłumaczenia finansowe i ekonomiczne wykonują biegli ekonomiści, zaznajomieni z językiem branżowym oraz zasadami księgowości zarówno polskiej jak i kraju docelowego.

Doskonale też wiemy, że często różne dokumenty potrzebne są “na już”, dlatego też nie boimy się pracować nad nimi pod presją czasu. Nasze tłumaczenia ekonomiczne wykonujemy szybko i bezbłędnie. Każde wykonane przez nas tłumaczenie dokumentów finansowych jest dodatkowo sprawdzane przez Dział Weryfikacji Językowej pod każdym kątem.

Tłumaczenia sprawozdań finansowych

W naszej ofercie znaleźć można także tłumaczenia sprawozdań finansowych. Firmy, które wśród swoich inwestorów lub członków zarządu posiadają osoby z zagranicy, a także firmy zależne od zagranicznych jednostek dominujących mogą być zobowiązane do wykonania tłumaczenia sprawozdań finansowych oraz tłumaczenia sprawozdań rocznych.

Dbamy o dobro naszych klientów, dlatego też spełniając obowiązek wynikający z Ustawy o rachunkowości pilnujemy, aby wszystkie tłumaczenia sprawozdań finansowych, które tego wymagają były wykonywane zgodnie z obowiązkiem przez tłumaczy przysięgłych, którzy dodatkowo doskonale orientują się w branży, której tłumaczenie dotyczy.

Tłumaczenia faktur i rachunków

W czasach wolności gospodarczej niejedna firma współpracuje z kontrahentami z całego świata. Należy zatem pamiętać, że w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów finansowych, przetłumaczonych na język polski. Warto zatem zlecać tłumaczenie faktur i rachunków na bieżąco.

Przy prowadzeniu działalności zdarza się też czasem spotkać kontrahentów, którzy nie płacą rachunków i faktur na czas. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można także tłumaczenie not odsetkowych czy tłumaczenie przedsądowych wezwań do zapłaty, które mają na celu zmobilizowanie ociągającego się kontrahenta przed wstąpieniem na ścieżkę sądową.

Tłumaczenia umów kredytowych

Tłumaczenie umów kredytowych wymagają nie tylko znajomości zagadnień ekonomicznych i rachunkowych, ale także prawnych. Dlatego w naszej firmie nad tłumaczeniem umów kredytowych pracują tłumacze, doskonale znający zagadnienia prawne.

Umowy kredytowe należą do grupy dokumentów, które wymagają tłumaczenia poświadczonego. Dlatego u nas wykonują je tylko tłumacze przysięgli wpisani na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe dokumentów wymaganych przez banki przy składaniu wniosku kredytowego, np. tłumaczenia umów o pracę.

Tłumaczenia umów kupna-sprzedaży

W naszej ofercie posiadamy również tłumaczenie umów kupna-sprzedaży. Wszystkie dokumenty związane z kupnem lub sprzedażą, w której jedna ze stron nie posługuje się biegle językiem polskim powinny być sporządzone jako dokumenty dwujęzyczne, a umowy kupna-sprzedaży mieszkania również poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Poświadczenie tłumacza przysięgłego powinny mieć także tłumaczenia umów kupna-sprzedaży zawieranych za granicą np. podczas kupna auta. Podczas rejestracji pojazdu w Polsce musimy przedstawić również tłumaczenie przysięgłe dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie rachunku lub faktury a także innych dokumentów wymaganych przez urząd komunikacji lub celny.

Inne tłumaczenia finansowe w MTR

Ze szczególną starannością tłumaczymy także wszystkie inne dokumenty finansowe. W naszej ofercie tłumaczeń dla firm i osób indywidualnych znaleźć można również: tłumaczenia prospektów emisyjnych, tłumaczenia umów leasingowych, tłumaczenia dokumentacji przetargowej, a także tłumaczenia zeznań podatkowych.

Wszystkie nasze tłumaczenia, które tego wymagają są wykonywane i poświadczone przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasi pracownicy podczas przyjmowania zlecenia zwrócą również uwagę, czy dany dokument potrzebuje tłumaczenia przysięgłego i w razie takiej konieczności poinformują o tym.

 

Firma BT MTR to zaufany partner w tłumaczeniach z dziedziny finansów, ekonomii i bankowości. 
Tłumaczymy i lokalizujemy różnorodne zlecenia z dziedziny finansowej:

 • sprawozdania finansowe, raporty roczne i kwartalne,
 • prospekty emisyjne,
 • certyfikaty, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy,
 • umowy kredytowe, kupna-sprzedaży, leasingowe, pożyczki, cesje,
 • faktury, rachunki,
 • wnioski kredytowe,
 • dokumenty przetargowe,
 • sprawozdania roczne spółek, zeznania podatkowe,
 • sprawozdania z audytów,
 • biznesplany i analizy ekonomiczne,
 • literaturę ekonomiczną,
 • systemy i oprogramowanie bankowe i ubezpieczeniowe,
 • dokumentację finansową firm,
 • analizy makroekonomiczne, prospekty emisyjne,
 • dokumenty korporacyjne,
 • oprogramowanie finansowe,
 • oraz wszelkie inne dokumenty z dziedziny finansów i bankowości.

Twoje tłumaczenia bankowe i finansowe powierzymy osobom, które są biegłe w języku docelowym, posiadają wykształcenie kierunkowe ekonomiczne i doskonale orientują się w wytycznych formalnych stawianych dokumentom w języku docelowym oraz docelowym otoczeniu biznesowym.

Możesz mieć pewność, że nasi tłumacze finansowi dysponują fachowym słownictwem branżowym.

Zobacz także:

Nasi Klienci