język polski język angielski

Tłumaczenia finansowe i ekonomiczne Warszawa

W ofercie naszego biura tłumaczeń w Warszawie znaleźć można również tłumaczenia finansowe. Doskonale wiemy, że często najmniejszy błąd może spowodować straty, dlatego też przykładamy do nich szczególną staranność. Nasze tłumaczenia finansowe i ekonomiczne wykonują biegli ekonomiści, zaznajomieni z językiem branżowym oraz zasadami księgowości zarówno polskiej jak i kraju docelowego.

Doskonale też wiemy, że często różne dokumenty potrzebne są “na już”, dlatego też nie boimy się pracować nad nimi pod presją czasu. Nasze tłumaczenia ekonomiczne wykonujemy szybko i bezbłędnie. Każde wykonane przez nas tłumaczenie dokumentów finansowych jest dodatkowo sprawdzane przez Dział Weryfikacji Językowej pod każdym kątem.

Tłumaczenia finansowe najczęściej obejmują tłumaczenia tekstów oraz dokumentów z dziedzin takich jak: bankowość, rachunkowość, ekonomia czy rynek ubezpieczeniowy.

Jakie tłumaczenia finansowe wykonujemy najczęściej:

 

 •     tłumaczenie dokumentacji ubezpieczeniowej – polis, gwarancji, dokumentów powypadkowych,
 •     tłumaczenia bankowe – dokumenty bankowe takie jak tłumaczenia wyciągów, regulaminów, procedur bankowych, prognoz sprzedażowych,
 •     tłumaczenia faktur,
 •     tłumaczenia oferty handlowej, biznesplanu,
 •     tłumaczenia z rachunkowości – opinie biegłego rewidenta, rachunki zysków i strat, bilanse, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sprawozdania okresowe, sprawozdania roczne, zeznania podatkowe,
 •     tłumaczenia PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A,
 •     tłumaczenia prawnicze – protokoły z posiedzeń zarządu, umowy spółki, uchwały, tłumaczenie aktu notarialnego, sprawozdań z audytów,
 •     tłumaczenia publikacji o tematyce ekonomicznej, opinii, komunikatów prasowych,
 •     tłumaczenia raportów o kryptowalutach,
 •     tłumaczenia z obszaru bankowości elektronicznej i wdrażania nowych technologii.

Tłumaczenia sprawozdań finansowych

W naszej ofercie znaleźć można także tłumaczenia sprawozdań finansowych. Firmy, które wśród swoich inwestorów lub członków zarządu posiadają osoby z zagranicy, a także firmy zależne od zagranicznych jednostek dominujących mogą być zobowiązane do wykonania tłumaczenia sprawozdań finansowych oraz tłumaczenia sprawozdań rocznych.

Dbamy o dobro naszych klientów, dlatego też spełniając obowiązek wynikający z Ustawy o rachunkowości pilnujemy, aby wszystkie tłumaczenia sprawozdań finansowych, które tego wymagają były wykonywane zgodnie z obowiązkiem przez tłumaczy przysięgłych, którzy dodatkowo doskonale orientują się w branży, której tłumaczenie dotyczy.

Tłumaczenia faktur i rachunków

W czasach wolności gospodarczej niejedna firma współpracuje z kontrahentami z całego świata. Należy zatem pamiętać, że w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów finansowych, przetłumaczonych na język polski. Warto zatem zlecać tłumaczenie faktur i rachunków na bieżąco.

Przy prowadzeniu działalności zdarza się też czasem spotkać kontrahentów, którzy nie płacą rachunków i faktur na czas. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można także tłumaczenie not odsetkowych czy tłumaczenie przedsądowych wezwań do zapłaty, które mają na celu zmobilizowanie ociągającego się kontrahenta przed wstąpieniem na ścieżkę sądową.

Tłumaczenia umów kredytowych

Tłumaczenie umów kredytowych wymagają nie tylko znajomości zagadnień ekonomicznych i rachunkowych, ale także prawnych. Dlatego w naszej firmie nad tłumaczeniem umów kredytowych pracują tłumacze, doskonale znający zagadnienia prawne.

Umowy kredytowe należą do grupy dokumentów, które wymagają tłumaczenia poświadczonego. Dlatego u nas wykonują je tylko tłumacze przysięgli wpisani na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe dokumentów wymaganych przez banki przy składaniu wniosku kredytowego, np. tłumaczenia umów o pracę.

Tłumaczenia umów kupna-sprzedaży

W naszej ofercie posiadamy również tłumaczenie umów kupna-sprzedaży. Wszystkie dokumenty związane z kupnem lub sprzedażą, w której jedna ze stron nie posługuje się biegle językiem polskim powinny być sporządzone jako dokumenty dwujęzyczne, a umowy kupna-sprzedaży mieszkania również poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Poświadczenie tłumacza przysięgłego powinny mieć także tłumaczenia umów kupna-sprzedaży zawieranych za granicą np. podczas kupna auta. Podczas rejestracji pojazdu w Polsce musimy przedstawić również tłumaczenie przysięgłe dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie rachunku lub faktury a także innych dokumentów wymaganych przez urząd komunikacji lub celny.

Inne tłumaczenia finansowe w MTR

Ze szczególną starannością tłumaczymy także wszystkie inne dokumenty finansowe. W naszej ofercie tłumaczeń dla firm i osób indywidualnych znaleźć można również: tłumaczenia prospektów emisyjnych, tłumaczenia umów leasingowych, tłumaczenia dokumentacji przetargowej, a także tłumaczenia zeznań podatkowych.

Wszystkie nasze tłumaczenia, które tego wymagają są wykonywane i poświadczone przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasi pracownicy podczas przyjmowania zlecenia zwrócą również uwagę, czy dany dokument potrzebuje tłumaczenia przysięgłego i w razie takiej konieczności poinformują o tym.

 

Firma BT MTR to zaufany partner w tłumaczeniach z dziedziny finansów, ekonomii i bankowości. 
Tłumaczymy i lokalizujemy różnorodne zlecenia z dziedziny finansowej:

 • sprawozdania finansowe, raporty roczne i kwartalne,
 • prospekty emisyjne,
 • certyfikaty, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy,
 • umowy kredytowe, kupna-sprzedaży, leasingowe, pożyczki, cesje,
 • faktury, rachunki,
 • wnioski kredytowe,
 • dokumenty przetargowe,
 • sprawozdania roczne spółek, zeznania podatkowe,
 • sprawozdania z audytów,
 • biznesplany i analizy ekonomiczne,
 • literaturę ekonomiczną,
 • systemy i oprogramowanie bankowe i ubezpieczeniowe,
 • dokumentację finansową firm,
 • analizy makroekonomiczne, prospekty emisyjne,
 • dokumenty korporacyjne,
 • oprogramowanie finansowe,
 • oraz wszelkie inne dokumenty z dziedziny finansów i bankowości.

Twoje tłumaczenia bankowe i finansowe powierzymy osobom, które są biegłe w języku docelowym, posiadają wykształcenie kierunkowe ekonomiczne i doskonale orientują się w wytycznych formalnych stawianych dokumentom w języku docelowym oraz docelowym otoczeniu biznesowym.

Możesz mieć pewność, że nasi tłumacze finansowi dysponują fachowym słownictwem branżowym.

Zobacz także:

Opinie naszych klientów

„Z firmą Biuro Tłumaczeń MTR współpracujemy od roku i dotychczasowe relacje bezwzględnie wskazują na chęć dalszej współpracy. Korzystamy z zakresu tłumaczeń z języka hiszpańskiego oraz tłumaczeń języka angielskiego na polski. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobry kontakt oraz ekspresową realizację zleconych tłumaczeń w każdej chwili z gwarancją rzetelnego i profesjonalnego tłumaczenia na czas. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal sympatycznym i miłym kontaktem oraz utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług. Usługi obejmowały tłumaczenia dokumentów finansowych tj. faktury, umowy handlowe, sprawozdania finansowe dla naszego działu księgowości oraz wszelkiego rodzaju dokumenty korporacyjne skończywszy na tłumaczeniu dokumentacji przetargowej. Z całą świadomością i odpowiedzialnością polecamy usługi tej agencji tłumaczeń.”

Jarosław Widomski, Dyrektor Generalny, Vision Express Sp. z o.o.

„Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że współpracuje z firmą Biuro Tłumaczeń MTR w zakresie tłumaczeń przysięgłych języka angielskiego w tym przysięgłych dokumentów finansowych, gwarancji bankowych, dokumentów urzędowych z/na język: angielski, francuski, hiszpański, chiński oraz niemiecki. Patrząc na dotychczasową współpracę stwierdzamy, że wszystkie dokumenty były przygotowane należycie i na czas.”

Monika Drunas, Relationship Manager, Raiffeisen Bank Polska S.A.

„Niniejszym poświadczamy, iż Biuro Tłumaczeń MTR w ramach współpracy z naszą firmą realizuje tłumaczenia języka angielskiego, tłumaczenia z zakresu księgowości i finansów oraz tłumaczenia techniczne. Usługi obejmują tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości, terminowości oraz ceny wykonywanych projektów tłumaczeniowych. Dodatkową zaletą jest profesjonalizm tłumaczy, którzy wykonują poprawne stylistycznie i merytorycznie tłumaczenia. Tłumaczenia realizowane przez Biuro Tłumaczeń MTR są godne polecenia Klientom, którzy cenią profesjonalizm oraz niezawodność.”

Leszek Popiekicz, Dyrektor Naczelny, Mostostal Płock S.A.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci