język polski język angielski

Tłumaczenia dokumentów finansowych

Tłumaczenia dokumentów finansowych

Pracując niejednokrotnie pod dużą presją czasu, przygotowujemy dla naszych Klientów tłumaczenia dokumentów finansowo-księgowych: bilansów, raportów z audytów, kosztorysów, faktur. Tłumaczymy raporty giełdowe, dokumenty z zakresu rachunkowości bankowej i działalności firm ubezpieczeniowych. Znajomość otoczenia prawnego i szczegółowych zasad księgowości zarówno polskiej, jak i innych krajów europejskich są podstawą prawidłowego zrozumienia problematyki i właściwego przetłumaczenia dokumentów. Podobnie jak w innych przypadkach, gwarancją wysokiej jakości tekstów jest właściwa selekcja tłumaczy oraz kontrola ze strony Działu Weryfikacji Językowej.

Przetłumaczone dokumenty z zakresu finansów:

 • Faktury
 • Noty odsetkowe
 • Bilanse
 • Gwarancje bankowe
 • Wezwania do zapłaty
 • Komunikaty spółek giełdowych
 • Ustawa o podatku VAT
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Wyniki audytu modelu finansowego
 • Rachunki zysków i strat
 • Zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • Dokumentacja dotycząca wewnętrznych  systemów kontroli finansowej
 • Zaświadczenia wydawane w celu okazania organom podatkowym

 

Zobacz także:

Nasi Klienci