język polski język angielski

Tłumaczenia ukraińsko-polskie Warszawa

Tłumaczenia ukraińsko-polskie Warszawa

W ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język ukraiński
  • tłumaczenia z języka ukraińskiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe 

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp

Biuro Tłumaczeń MTR Warszawa - tłumaczenia ukraińsko-polskie Warszawa

Nasi Klienci