język polski język angielski

Korekta tłumaczenia na język angielski

29.05.2020

Właściwie wykonana korekta przetłumaczonego tekstu w języku obcym lub z języka obcego jest bardzo ważna. Pozwala na odpowiednie zrozumienie tekstu oraz właściwy przekaz a tym samym uniknięcie błędów.

Wartość korekty językowej

Usługa, jaką jest korekta lingwistyczna daje możliwość odpowiedniego dopasowania tłumaczonego tekstu dla odbiorcy tłumaczenia. Wiąże się także z osiągnięciem założonego celu jaki jest np. wzrost sprzedaży usług Twojej firmy. Natomiast korekta native speakera to takie dopasowanie tekstu aby brzmiał ono w sposób jak najbardziej naturalny.

Istota procesu korekty

Proces korekty jest niezwykle skomplikowany. Rozumie się przez niego poprawienie różnego rodzaju błędów.

Na czym polega korekta?

Każdy tłumacz polsko angielski w Warszawie współpracujący z naszym biurem dokonuje korekty pod względem:

    1. poprawności stylistycznej,
    2. poprawności gramatycznej,
    3. doboru specjalistycznej terminologii,
    4. dostosowaniu danego tekstu do konkretnego kontekstu kulturowego.

Korekta tekstów specjalistycznych

Zapewniamy także profesjonalną korektę tłumaczeń specjalistycznych języka angielskiego. Do korekty danego tłumaczenia przydzielony jest specjalista tłumacz, który posiada zarówno wiedzę lingwistyczną jak i merytoryczną. Weryfikacja obejmuje m.in.: tłumaczenia biznesowe, artykuły naukowe, książki, teksty prawnicze i wiele innych.

Korekta edytorska

Z korektą językową związana jest korekta edytorska. Korekta edytorska obejmuje przede wszystkim formatowanie.

Wewnętrzna kontrola jakości

Naszym standardem jest to, że każda korekta językowa przechodzi przez dodatkową kontrolę jakości w naszej firmie. Kontrola jakości pozwala sprawdzić kompleksowość wykonanej usługi, daje możliwość oceny poprawności zasad gramatycznych oraz dokonanego formatowania tekstu.

Rodzaje korekty

Oferujemy następujące usługi korekty tekstów:

  • Podstawowa korekta tekstu,

  • Szczegółowa korekta tekstu,

  • Specjalistyczna korekta tekstu.

Podstawowa korekta tekstu

Najbardziej powszechna jest podstawowa korekta tekstu. Obejmuje ona: poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.

Szczegółowa korekta tekstu

Drugi rodzaj korekty to szczegółowa korekta tekstu. Korekta obejmuje: poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, Ponadto poprawiamy: niewłaściwie dobrane słownictwo, niewłaściwie sformułowane zdania.

Specjalistyczna korekta tekstu


Specjalista korekta tekstu obejmuje pracę ze skomplikowanym tekstem zawierającym terminologię: techniczną, medyczną czy prawniczą.

Korektę zleć profesjonalistom

Biuro Tłumaczeń MTR tofirma z dużym doświadczeniem. Nieustannie staramy się aby nasze korekty wyróżniały się poprawnością gramatyczną, poprawnością stylistyczną oraz odpowiednim zastosowaniem terminologii.

Rzetelnie, fachowo i na czas – skorzystaj z usług naszego biura tłumaczeń w Warszawie pod adresem: Mydlarska 47.

Zobacz także:

Powiązane artykuły:

Nasi Klienci