język polski język angielski

Korekta tłumaczenia na język angielski

29.05.2020

Właściwie wykonana korekta przetłumaczonego tekstu w języku obcym lub z języka obcego jest bardzo ważna. Pozwala na odpowiednie zrozumienie tekstu oraz właściwy przekaz a tym samym uniknięcie błędów.

Wartość korekty językowej

Usługa, jaką jest korekta lingwistyczna daje możliwość odpowiedniego dopasowania tłumaczonego tekstu dla odbiorcy tłumaczenia. Wiąże się także z osiągnięciem założonego celu jaki jest np. wzrost sprzedaży usług Twojej firmy. Natomiast korekta native speakera to takie dopasowanie tekstu aby brzmiał ono w sposób jak najbardziej naturalny.

Istota procesu korekty

Proces korekty jest niezwykle skomplikowany. Rozumie się przez niego poprawienie różnego rodzaju błędów.

Na czym polega korekta?

Każdy tłumacz polsko angielski w Warszawie współpracujący z naszym biurem dokonuje korekty pod względem:

    1. poprawności stylistycznej,
    2. poprawności gramatycznej,
    3. doboru specjalistycznej terminologii,
    4. dostosowaniu danego tekstu do konkretnego kontekstu kulturowego.

Korekta tekstów specjalistycznych

Zapewniamy także profesjonalną korektę tłumaczeń specjalistycznych języka angielskiego. Do korekty danego tłumaczenia przydzielony jest specjalista tłumacz, który posiada zarówno wiedzę lingwistyczną jak i merytoryczną. Weryfikacja obejmuje m.in.: tłumaczenia biznesowe, artykuły naukowe, książki, teksty prawnicze i wiele innych.

Korekta edytorska

Z korektą językową związana jest korekta edytorska. Korekta edytorska obejmuje przede wszystkim formatowanie.

Wewnętrzna kontrola jakości

Naszym standardem jest to, że każda korekta językowa przechodzi przez dodatkową kontrolę jakości w naszej firmie. Kontrola jakości pozwala sprawdzić kompleksowość wykonanej usługi, daje możliwość oceny poprawności zasad gramatycznych oraz dokonanego formatowania tekstu.

Rodzaje korekty

Oferujemy następujące usługi korekty tekstów:

  • Podstawowa korekta tekstu,

  • Szczegółowa korekta tekstu,

  • Specjalistyczna korekta tekstu.

Podstawowa korekta tekstu

Najbardziej powszechna jest podstawowa korekta tekstu. Obejmuje ona: poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.

Szczegółowa korekta tekstu

Drugi rodzaj korekty to szczegółowa korekta tekstu. Korekta obejmuje: poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, Ponadto poprawiamy: niewłaściwie dobrane słownictwo, niewłaściwie sformułowane zdania.

Specjalistyczna korekta tekstu


Specjalista korekta tekstu obejmuje pracę ze skomplikowanym tekstem zawierającym terminologię: techniczną, medyczną czy prawniczą.

Korektę zleć profesjonalistom

Biuro Tłumaczeń MTR tofirma z dużym doświadczeniem. Nieustannie staramy się aby nasze korekty wyróżniały się poprawnością gramatyczną, poprawnością stylistyczną oraz odpowiednim zastosowaniem terminologii.

Rzetelnie, fachowo i na czas – skorzystaj z usług naszego biura tłumaczeń w Warszawie pod adresem: Mydlarska 47.

Zobacz także:

Powiązane artykuły:

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci