Tłumaczenia medyczne

Jesteśmy biurem, które specjalizuje się w wielu rodzajach tłumaczeń. Jednym z nich są tłumaczenia medyczne przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucji. W naszej ofercie znajdą państwo szeroką gamę tłumaczeń medycznych między innymi: tłumaczenia farmaceutyczne, tłumaczenia prac naukowych czy tłumaczenia okulistyczne.

Nasi wysoko wykwalifikowani tłumacze zapewniają tłumaczenia wysokiej jakości, mając świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich pracy. Wykonujemy tłumaczenia w kilkunastu językach, do najpopularniejszych należą angielski i niemiecki, jednak w naszej ofercie można znaleźć także tłumaczenia na język japoński czy arabski.

Tłumaczenia farmaceutyczne

Jedną z kategorii tłumaczeń medycznychtłumaczenia farmaceutyczne. Skierowane są one bezpośrednio do firm farmaceutycznych, które zajmują się prowadzeniem badań klinicznych jak i wprowadzaniem leków na rynek. Oferujemy kompleksowe tłumaczenia wspierające na każdym etapie wprowadzenia produktu na rynek.

Tłumaczenia farmaceutyczne obejmują zarówno tłumaczenie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (informacja o leku dla pacjenta - również ulotki leków, charakterystyka produktu leczniczego), dokumentacji badań klinicznych (protokoły badań klinicznych, formularz świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu).

Tłumaczenia opisów sprzętu medycznego

Kolejną kategorią tłumaczeń medycznychtłumaczenia opisów sprzętu medycznego. Skierowane są głównie do firm i instytucji medycznych zajmujących się wprowadzaniem na rynek lub sprowadzaniem z zagranicy sprzętu medycznego i laboratoryjnego przeznaczonego zarówno dla szpitali jak i laboratoriów medycznych i farmaceutycznych.

Tłumaczenia opisów sprzętu medycznego obejmują tłumaczenia dokumentacji sprzętu medycznegolaboratoryjnego sprzętu chemicznego takiej jak instrukcje obsługi aparatury medycznej i laboratoryjnej, karty gwarancyjne sprzętu medycznego, materiały szkoleniowe dla użytkowników, materiały marketingowe czy oprogramowanie komputerowe do obsługi sprzętu.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Tłumaczenia dokumentacji medycznej skierowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i instytucji. Przydatne są dla osób, które planują leczenie poza granicami polski jak i dla osób, które wcześniej leczyły się w zagranicznych ośrodkach a po powrocie do Polski chciałyby mieć możliwość przedstawienie historii choroby lekarzowi.

W ramach tłumaczenia dokumentacji medycznej realizowane są tłumaczenia kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, korespondencji medycznej, wypisów ze szpitala, opinii medycznych i psychologicznych czy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Tłumaczenia weterynaryjne

Tłumaczenie weterynaryjne skierowane są zarówno dla osób indywidualnych, hodowców zwierząt rodowodowych, rolników i zootechników, pracowników uniwersytetów i lekarzy weterynarii zajmujących się pracą badawczą oraz firm zajmujących się obrotem i wprowadzaniem na rynek leków o przeznaczeniu weterynaryjnym.

W ramach tłumaczeń weterynaryjnych wykonujemy tłumaczenia ulotek leków, manuskryptów, artykułów i publikacji naukowych, kart szczepień, dokumentacji leczenia weterynaryjnego, tłumaczenia dotyczące hodowli zwierząt rasowych takich jak rodowody, a dla rolników i zootechników tłumaczenia instrukcji mieszania i składu pasz i premiksów.

Oprócz tego tłumaczymy na języki obce wiele prac naukowych i raportów oraz artykuły naukowe. Ponieważ medycyna jest pojęciem ogólnym, poszczególne zakresy naszej działalności tłumaczeniowej dotyczącą:

  • farmacji,
  • sprzętu medycznego,
  • okulistyki,
  • diagnostyki,
  • artykułów naukowych,
  • medycyny weterynaryjnej,
  • medycyny estetycznej i kosmetologii,
  • charakterystyki produktów leczniczych.
Nasi Klienci