język polski język angielski

Tłumaczenia dokumentacji technicznej

Teksty techniczne stanowią wyjątkową grupę, gdyż nawet właściwe tłumaczenie pod kątem językowym nie gwarantuje pełnej ich poprawności. W tym przypadku bardzo dużo zależy nie tylko od samej treści, ale również od jej koneksji z wymaganiami technicznymi. Każdy ze stosowanych formatów wymusza indywidualne podejście i odmienne tłumaczenie.

Zadanie to jest niezwykle wymagające, ale dla nas pracują tłumacze, korektorzy i koordynatorzy projektów, którzy posiadają konieczną do tego wiedzę.

Tłumaczymy:

  • deklaracje zgodności,
  • kosztorysy i harmonogramy,
  • certyfikaty jakości,
  • krajowa lub europejska ocena techniczna,
  • dokumentację patentową,
  • dokumentację techniczną,
  • dokumentacje przetargowe,
  • karty charakterystyki.

Zobacz także:

Nasi Klienci