język polski język angielski

Tłumaczenie tekstów informatycznych

Tłumaczymy teksty wchodzące w skład programów i systemów informatycznych. Specyfiką tego rodzaju materiałów jest powszechne używanie w nich bezpośrednich zapożyczeń z języka angielskiego. Powstaje zatem konieczność dostosowania instrukcji obsługi oprogramowania, opisów budowy i zastosowań systemów informatycznych, specyfikacji interfejsów, gier komputerowych, programów antywirusowych oraz stron internetowych do potrzeb użytkowników nieznających biegle języka angielskiego.

Wybrane przykłady przekładów z zakresu informatyki:

  • Outsourcing IT
  • Raport z audytu IT
  • Oferta na oprogramowanie sieciowe
  • Opisy pakietów hostingowych
  • Instrukcja korzystania z interfejsu internetowego
  • Instrukcja obsługi oprogramowania do wykonywania cyfrowych zdjęć dentystycznych
  • Instrukcja konfiguracji oprogramowań

Zobacz także:

Nasi Klienci