Wyjazd za granicę z lekami

14.02.2019

Wyjazdy wakacyjne, czy służbowe poza granice kraju są coraz częstsze. Niejednokrotnie, szczególnie przy podróżowaniu samolotem, pojawiają się problemy z przewozem przez granicę leków. Kilka sztuk tabletek, które wystarczą na cały pobyt, nie będzie większym problemem. Trudniej jest, kiedy chorujemy przewlekle i musimy zabrać ze sobą znaczną ilość lekarstw, szczególnie z listy np. psychotropów, czy silnych leków przeciwbólowych.

 

Przed podróżą warto zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty, które bez trudu pozwolą nam na przewiezienie konkretnego leku poza granice kraju. Wystarczy udowodnić, iż jest on niezbędny dla procesu leczenia i musimy go przyjmować stale. Zaświadczenie lekarskie jest wystarczającym dokumentem, który pozwala przekroczyć granicę z lekarstwami.

Tłumaczenia medyczne

Niezbędne mogą się okazać tłumaczenia medyczne, które pozwalają na uwierzytelnione przełożenie wszelkiej dokumentacji lekarskiej, w tym zaświadczeń niezbędnych do legalnego przewiezienia leków poza granice kraju. Często konieczne jest także tłumaczenie dokumentacji medycznej, wypisów ze szpitala, czy skierowań lekarskich. Wiąże się to z podjęciem leczenia poza granicami kraju i koniecznością dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku lekarza, podejmującego się prowadzenia terapii.

 

W takiej sytuacji warto zlecić tłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu, który uwierzytelni przekład i dzięki temu będziemy mogli być leczeni w innym kraju. Co ważne, tłumaczeniu powinna podlegać dokumentacja kompletna, jakiej życzy sobie lekarz za granicą. Warto zatem przekazać komplet wyników, także tych historycznych. Wszystkie usługi tłumaczenia dokumentacji medycznej objęte są ścisłą ochroną pod względem zachowania przez tłumacza tajemnicy zawodowej.

Tłumaczenia farmaceutyczne

Wyjeżdżając za granicę, niezbędne mogą się okazać tłumaczenia nie tylko zaświadczeń lekarskich, potwierdzających konieczność stosowania określonych farmaceutyków, ale także tłumaczenia ulotek leków. Jest to istotne, jeśli podejmujemy leczenie w innym państwie. Nie zawsze te same środki medyczne stosowane są i dopuszczone do obrotu w poszczególnych krajach, dlatego też warto przed wyjazdem wykonać przekład ulotek.

 

Tłumaczenia farmaceutyczne również wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, który uwierzytelnia każdy dokument pieczęcią. Dzięki temu mamy pewność, iż przełożona ulotka będzie wiarygodnym źródłem informacji dla lekarza w innym kraju.

 

Wybierając się za granicę w celach turystycznych lub podjęcia leczenia, konieczne jest przetłumaczenie dokumentacji medycznej, którą posiadamy. Ważne, aby usługa ta była zlecona osobie wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych, co gwarantuje respektowanie przekładu nie tylko przez polskie, ale również zagraniczne jednostki.

 

Zobacz także:

 

Nasi Klienci