język polski język angielski

Tłumaczenia tekstów prawniczych z języka niemieckiego

15.09.2020

Tłumaczenia prawnicze, w których specjalizuje się Biuro Tłumaczeń MTR, z języka niemieckiego i na język niemiecki, są tłumaczeniami niezwykle wymagającymi. Tłumacz, który dokonuje tego przekładu ma za zadanie porównać różne systemy prawa, czyli tym samym różną terminologię.

Poprawność tłumaczenia prawniczego

Aby tłumaczenie uznać za poprawne, tłumacz powinien posiadać odpowiednią wiedzę, perfekcyjne znać język a także posiadać odpowiednie doświadczenie potrzebne przy tłumaczeniu tekstów prawniczych.

Teksty prawnicze należą do najtrudniejszych przekładów

Trudność przekładów prawniczych z języka niemieckiego i na język niemiecki odnosi się zarówno do sfery merytorycznej jak i językowej. Najwięcej trudności przysparzają terminy specjalistyczne do których zaliczany m.in.: nazwy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, nazwy dokumentów, nazwy osób biorących udział w postępowaniu.

Co sprawia najwięcej trudności przy tłumaczeniu tekstu prawniczego

Wśród trudności w tłumaczeniu tekstu prawniczego możemy wymienić:

  • użycie w tekście specjalistycznych terminów,
  • pojawianie się w tekście oryginalnym skrótów,
  • właściwe interpretowanie tekstu,
  • uwzględnienie wytycznych wynikający z obowiązujących przepisów.

Przykłady skrótów charakterystyczne dla dziedziny prawa

Skrót użyty w języku polskim

 

Rozwiniecie skrótu w języku polskim

Skrót użyty w języku niemieckim

Rozwiniecie skrótu w języku niemieckim

sygn. akt

sygnatura akt

AZ/GZ

Aktenzeichen/

Geschäftszeichen

t.j.

tekst jednolity

b.F.

bereinigte Fassung

SSR

sędzia Sądu Rejonowego

RiAG

Richter(In) am Amtsgericht

adw.

adwokat/kancelaria adwokacka

RA/RAe

Rechtanwalt(In)/

Rechtsanwälte

tj.

to jest

i.e.

id est

a.a.

do akt

a.a.

ad acta

Różnice terminologiczne

Poddając pod rozwagę języki pluricentryczne jakim jest język niemiecki, tłumacz dokonując przekładu powinien znać także obcojęzyczne systemy prawne, a więc posiadać wiedzę na temat porządku prawnego: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu, czyli państw, gdzie język niemiecki stanowi główny język urzędowy.

Właściwości języka prawniczego

Wśród znawców języka odrzuca się koncepcję języka prawniczego jako dialektu, natomiast przyjmuje, że język prawniczy jest językiem specjalistycznym. Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenia specjalistyczne w Warszawie, nie są tylko realizowane na potrzeby klientów korporacyjnych, gdyż bardzo często naszymi odbiorcami są także średnie, małe i mikro firmy.

Typy wypowiedzi prawniczych

Wyróżniamy następujące typy wypowiedzi prawniczych:

  • ustne i pisemne orzeczenia sądowe,
  • rozprawy sądowe,
  • treści dokumentów prawniczych tj. umów, rozporządzeń, ustaw,
  • komunikacje prawniczą pomiędzy prawnikami,
  • komunikacje prawniczą pomiędzy prawnikami a klientami.

Trudności w przekładzie tekstów prawniczych z języka obcego i na język obcy

Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie wielu tłumaczy jako tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, można jednoznacznie stwierdzić, że przekłady prawnicze należą do najtrudniejszych rodzajów tekstów, z jakimi musi zmierzyć się tłumacz podczas swojej pracy.

Zobacz także:

Nasi Klienci