język polski język angielski

Tłumaczenia tekstów prawniczych z języka niemieckiego

15.09.2020

Tłumaczenia prawnicze, w których specjalizuje się Biuro Tłumaczeń MTR, z języka niemieckiego i na język niemiecki, są tłumaczeniami niezwykle wymagającymi. Tłumacz, który dokonuje tego przekładu ma za zadanie porównać różne systemy prawa, czyli tym samym różną terminologię.

Poprawność tłumaczenia prawniczego

Aby tłumaczenie uznać za poprawne, tłumacz powinien posiadać odpowiednią wiedzę, perfekcyjne znać język a także posiadać odpowiednie doświadczenie potrzebne przy tłumaczeniu tekstów prawniczych.

Teksty prawnicze należą do najtrudniejszych przekładów

Trudność przekładów prawniczych z języka niemieckiego i na język niemiecki odnosi się zarówno do sfery merytorycznej jak i językowej. Najwięcej trudności przysparzają terminy specjalistyczne do których zaliczany m.in.: nazwy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, nazwy dokumentów, nazwy osób biorących udział w postępowaniu.

Co sprawia najwięcej trudności przy tłumaczeniu tekstu prawniczego

Wśród trudności w tłumaczeniu tekstu prawniczego możemy wymienić:

  • użycie w tekście specjalistycznych terminów,
  • pojawianie się w tekście oryginalnym skrótów,
  • właściwe interpretowanie tekstu,
  • uwzględnienie wytycznych wynikający z obowiązujących przepisów.

Przykłady skrótów charakterystyczne dla dziedziny prawa

Skrót użyty w języku polskim

 

Rozwiniecie skrótu w języku polskim

Skrót użyty w języku niemieckim

Rozwiniecie skrótu w języku niemieckim

sygn. akt

sygnatura akt

AZ/GZ

Aktenzeichen/

Geschäftszeichen

t.j.

tekst jednolity

b.F.

bereinigte Fassung

SSR

sędzia Sądu Rejonowego

RiAG

Richter(In) am Amtsgericht

adw.

adwokat/kancelaria adwokacka

RA/RAe

Rechtanwalt(In)/

Rechtsanwälte

tj.

to jest

i.e.

id est

a.a.

do akt

a.a.

ad acta

Różnice terminologiczne

Poddając pod rozwagę języki pluricentryczne jakim jest język niemiecki, tłumacz dokonując przekładu powinien znać także obcojęzyczne systemy prawne, a więc posiadać wiedzę na temat porządku prawnego: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu, czyli państw, gdzie język niemiecki stanowi główny język urzędowy.

Właściwości języka prawniczego

Wśród znawców języka odrzuca się koncepcję języka prawniczego jako dialektu, natomiast przyjmuje, że język prawniczy jest językiem specjalistycznym. Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenia specjalistyczne w Warszawie, nie są tylko realizowane na potrzeby klientów korporacyjnych, gdyż bardzo często naszymi odbiorcami są także średnie, małe i mikro firmy.

Typy wypowiedzi prawniczych

Wyróżniamy następujące typy wypowiedzi prawniczych:

  • ustne i pisemne orzeczenia sądowe,
  • rozprawy sądowe,
  • treści dokumentów prawniczych tj. umów, rozporządzeń, ustaw,
  • komunikacje prawniczą pomiędzy prawnikami,
  • komunikacje prawniczą pomiędzy prawnikami a klientami.

Trudności w przekładzie tekstów prawniczych z języka obcego i na język obcy

Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie wielu tłumaczy jako tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, można jednoznacznie stwierdzić, że przekłady prawnicze należą do najtrudniejszych rodzajów tekstów, z jakimi musi zmierzyć się tłumacz podczas swojej pracy.

Zobacz także:

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci