język polski język angielski

Tłumacz polsko angielski czy translator

02.10.2020

Tłumaczenia polsko angielskie, tłumaczenia angielsko polskie są najbardziej popularną parą języków, którą Klienci tłumaczą w naszym biurze. W zależności od zapotrzebowania, także potrzebujemy tłumaczenia instrukcji jako osoba fizyczna a czasem jako przedsiębiorca potrzebujemy tłumaczenia biznesowego. Czy mamy pewność, że translator czyli komputerowa maszyna-tłumacz wykona takie tłumaczenie odpowiednio ?

Ogólnie o tłumaczeniach maszynowych

Tłumaczenia maszynowe generuje maszyna, czyli komputer, zwany potocznie translatorem, który ma za zadanie zastąpić człowieka w procesie tłumaczenia. Powszechnie uznaje się, że przykładem takiego translatora jest tłumacz Google czy tłumacz DeepL.

Definicja tłumaczenia maszynowego

Definicję tłumaczenia maszynowego możemy znaleźć w Polskiej Normie PN-EN ISO17100:2015. Według normy, tłumaczenie maszynowe to – automatyczne tłumaczenie tekstu lub mowy z jednego języka naturalnego na inny przy użyciu systemu komputerowego.

Proces tłumaczeniowy tłumaczeń maszynowych

Tłumacz, czyli człowiek a nie maszyna, także korzysta z różnych dostępnych na rynku narzędzi, które pomagają mu w codziennej pracy. Narzędzia te podpowiadają specjalistyczne wcześniej wykorzystywane terminy, fragmenty zdań lub zdania wcześniej już przetłumaczone lub w ramach autouzupełnienia podstawiają pojawiające się w tekście źródłowym liczby.

Rodzaje tłumaczeń maszynowych

Wyróżnia się tłumaczenia:

  • wspomagane komputerowo (CAT),
  • tłumaczenia maszynowe (MT) oraz,
  • postedycję (najczęściej korekta tłumaczenia wykonanego maszynowo).

Kiedy możemy skorzystać z tłumaczeń maszynowych?

Możemy stwierdzić, że tłumaczenie komputerowe może być użyteczne w następujących przypadkach:

  • tłumaczenie zostało wykonane porównywanie do tłumaczenia tradycyjnego, a język docelowy tłumaczenia nadaje się do rozpowszechnienia,
  • szybkie komputerowe tłumaczenie, które nie nadaje się do rozpowszechnienia, ale umożliwia odczytanie w języku docelowym tekstu i jego zrozumienie,
  • tworzenie szablonów szybkich komunikatów, np. e-mail, post.

Tłumaczenie maszynowe znajdzie zatem najszybciej zastosowanie w biznesie, kiedy potrzebujemy szybko zrozumieć rozmówcę, ale w związku z tym pojawia się pytanie, czy przy użyciu translatora, partner w biznesie zrozumie nas w odpowiedni sposób. Czy podejmiemy to ryzyko?

Ocena jakości tłumaczeń maszynowych

Możemy stwierdzić, że każdy tłumacz dokonał oceny, powszechnie dostępnych w sieci dla każdego, translatorów. Łatwo wyciągnąć wnioski, że tłumacz maszynowy nie jest przeznaczony do profesjonalnego tłumaczenia tekstów. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, jako osoby go wykorzystujące, że jego zadaniem jest wyłącznie ułatwienie komunikacji, podpowiedzenie ogólnego kontekstu wypowiedzi. Co prawda taki maszynowy tłumacz działa bardzo szybko, tłumaczy całe zdania w tekście, ale robi szereg błędów: gramatycznych, stylistycznych i leksykalnych.

Przydatność przekładów maszynowych

Każdy kto kiedyś korzystał z translatora maszynowego wie doskonale, że konieczna zawsze była interwencja w tekst docelowy. Translatory maszynowe zawierają wiele niezrozumiałych zdań, a także zdania, których znaczenie w mniejszym lub większym stopniu odbiega od znaczenia tekstu źródłowego. Korzystajmy zatem z translatorów z rozwagą, a profesjonalne tłumaczenia zlećmy profesjonalnej agencji tłumaczeń takiej jak nasze biuro tłumaczeń w Warszawie.

Zobacz także:

 

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci