język polski język angielski

Tłumacz polsko angielski czy translator

02.10.2020

Tłumaczenia polsko angielskie, tłumaczenia angielsko polskie są najbardziej popularną parą języków, którą Klienci tłumaczą w naszym biurze. W zależności od zapotrzebowania, także potrzebujemy tłumaczenia instrukcji jako osoba fizyczna a czasem jako przedsiębiorca potrzebujemy tłumaczenia biznesowego. Czy mamy pewność, że translator czyli komputerowa maszyna-tłumacz wykona takie tłumaczenie odpowiednio ?

Ogólnie o tłumaczeniach maszynowych

Tłumaczenia maszynowe generuje maszyna, czyli komputer, zwany potocznie translatorem, który ma za zadanie zastąpić człowieka w procesie tłumaczenia. Powszechnie uznaje się, że przykładem takiego translatora jest tłumacz Google czy tłumacz DeepL.

Definicja tłumaczenia maszynowego

Definicję tłumaczenia maszynowego możemy znaleźć w Polskiej Normie PN-EN ISO17100:2015. Według normy, tłumaczenie maszynowe to – automatyczne tłumaczenie tekstu lub mowy z jednego języka naturalnego na inny przy użyciu systemu komputerowego.

Proces tłumaczeniowy tłumaczeń maszynowych

Tłumacz, czyli człowiek a nie maszyna, także korzysta z różnych dostępnych na rynku narzędzi, które pomagają mu w codziennej pracy. Narzędzia te podpowiadają specjalistyczne wcześniej wykorzystywane terminy, fragmenty zdań lub zdania wcześniej już przetłumaczone lub w ramach autouzupełnienia podstawiają pojawiające się w tekście źródłowym liczby.

Rodzaje tłumaczeń maszynowych

Wyróżnia się tłumaczenia:

  • wspomagane komputerowo (CAT),
  • tłumaczenia maszynowe (MT) oraz,
  • postedycję (najczęściej korekta tłumaczenia wykonanego maszynowo).

Kiedy możemy skorzystać z tłumaczeń maszynowych?

Możemy stwierdzić, że tłumaczenie komputerowe może być użyteczne w następujących przypadkach:

  • tłumaczenie zostało wykonane porównywanie do tłumaczenia tradycyjnego, a język docelowy tłumaczenia nadaje się do rozpowszechnienia,
  • szybkie komputerowe tłumaczenie, które nie nadaje się do rozpowszechnienia, ale umożliwia odczytanie w języku docelowym tekstu i jego zrozumienie,
  • tworzenie szablonów szybkich komunikatów, np. e-mail, post.

Tłumaczenie maszynowe znajdzie zatem najszybciej zastosowanie w biznesie, kiedy potrzebujemy szybko zrozumieć rozmówcę, ale w związku z tym pojawia się pytanie, czy przy użyciu translatora, partner w biznesie zrozumie nas w odpowiedni sposób. Czy podejmiemy to ryzyko?

Ocena jakości tłumaczeń maszynowych

Możemy stwierdzić, że każdy tłumacz dokonał oceny, powszechnie dostępnych w sieci dla każdego, translatorów. Łatwo wyciągnąć wnioski, że tłumacz maszynowy nie jest przeznaczony do profesjonalnego tłumaczenia tekstów. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, jako osoby go wykorzystujące, że jego zadaniem jest wyłącznie ułatwienie komunikacji, podpowiedzenie ogólnego kontekstu wypowiedzi. Co prawda taki maszynowy tłumacz działa bardzo szybko, tłumaczy całe zdania w tekście, ale robi szereg błędów: gramatycznych, stylistycznych i leksykalnych.

Przydatność przekładów maszynowych

Każdy kto kiedyś korzystał z translatora maszynowego wie doskonale, że konieczna zawsze była interwencja w tekst docelowy. Translatory maszynowe zawierają wiele niezrozumiałych zdań, a także zdania, których znaczenie w mniejszym lub większym stopniu odbiega od znaczenia tekstu źródłowego. Korzystajmy zatem z translatorów z rozwagą, a profesjonalne tłumaczenia zlećmy profesjonalnej agencji tłumaczeń takiej jak nasze biuro tłumaczeń w Warszawie.

Zobacz także:

 

Nasi Klienci