język polski język angielski

Kiedy wymagane są tłumaczenia przysięgłe?

25.03.2019

Tłumaczenia przysięgłe to usługa dedykowana zwykle osobom, które w polskim systemie prawnym chcą korzystać z dokumentów sporządzonych w języku obcym. Tłumacz przysięgły z odpowiednimi uprawnieniami, dokonuje przekładu dokumentów źródłowych, na których umieszcza następnie pieczęć potwierdzającą, iż tłumaczenie jest wierne i odpowiada treści oryginalnej.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Tego rodzaju przekłady dotyczą najczęściej aktów stanu cywilnego, tłumaczenia umów, dokumentów samochodowych, dokumentów urzędowych, dokumentów sądowych, notarialnych czy tłumaczenia tekstów medycznych. Tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w zakresie języka, w którym dokument jest sporządzony.

Tłumaczenia prawnicze

Jedną z częściej zlecanych usług są przysięgłe tłumaczenia prawnicze. Dotyczą w głównej mierze firm, które w obrocie gospodarczym stosują różnorakie dokumenty, sporządzane w języku obcym. Statut, umowa spółki, akty rejestrowe, kontrakty są dokumentacją, która dla zachowania swej ważności wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie przygotuje według Państwa potrzeb tłumaczenia przysięgłe na wiele języków obcych.

Tłumaczenia dokumentów sądowych

Ważną częścią tłumaczeń przysięgłych są także dokumenty sądowe. Na każdym etapie postępowania sądowego może być konieczność przedłożenia w celach dowodowych, dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który dokona przekładu i uwierzytelni wszystkie tłumaczenia.

Dokumentacja procesowa

Dokumentacja procesowa sporządzana jest w trakcie trwania np. procesu sądowego. Są to nie tylko dokumenty przekazane przez strony postępowania, ale także protokoły, postanowienia czy zawiadomienia. Niejednokrotnie musimy posiadać dokumentację przetłumaczoną na język ojczysty, dlatego też konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie pism komorniczych

Wszystkie dokumenty, które chcemy wykorzystać w bieżącej działalności, a także na ich podstawie dokonać określonych czynności np. egzekucyjnych, muszą być przedłożone właściwym organom w formie oryginału oraz uwierzytelnionego tłumaczenia. Dzięki temu nabierają one mocy prawnej.

Zasada tłumaczeń przysięgłych

Usługi tłumaczenia przysięgłego wymagane są w sytuacji, kiedy chcemy użyć konkretnej dokumentacji w polskich urzędach lub podjąć na jej podstawie ważne decyzje gospodarcze, dotyczące np. inwestycji firmowej. Dzięki właściwemu przełożeniu z oryginału oraz potwierdzeniu tłumaczenia przez osobę uprawnioną, zyskujemy pewność, iż przekład odpowiada treści oryginału, a dokument będzie respektowany przez wszystkie krajowe i  zagraniczne instytucje.

 

Zobacz także:

 

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci