Kiedy wymagane są tłumaczenia przysięgłe?

18.02.2019

Tłumaczenia przysięgłe to usługa dedykowana zwykle osobom, które w polskim systemie prawnym chcą korzystać z dokumentów sporządzonych w języku obcym. Tłumacz, z odpowiednimi uprawnieniami, dokonuje przekładu dokumentów źródłowych, na których umieszcza następnie pieczęć potwierdzającą, iż tłumaczenie jest wierne i odpowiada treści oryginalnej.

 

Tego rodzaju przekłady dotyczą najczęściej aktów stanu cywilnego, umów, dokumentów rejestracyjnych samochodu, dokumentacji sądowej, notarialnej, czy medycznej. Tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w zakresie języka, w którym dokument jest sporządzony.

Tłumaczenia prawnicze

Jedną z częściej zlecanych usług są przysięgłe tłumaczenia prawnicze. Dotyczą w głównej mierze firm, które w obrocie gospodarczym stosują różnorakie dokumenty, sporządzane w języku obcym. Statut, umowa spółki, akty rejestrowe, kontrakty są dokumentacją, która dla zachowania swej ważności wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

 

Ważną częścią tłumaczeń przysięgłych jest także dokumentacja sądowa. Na każdym etapie postępowania sądowego może być konieczność przedłożenia, w celach dowodowych, dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który dokona przekładu i uwierzytelni wszystkie tłumaczenia.

Dokumentacja procesowa

Dokumentacja procesowa sporządzana jest w trakcie trwania np. procesu sądowego. Są to nie tylko dokumenty przekazane przez strony postępowania, ale także protokoły, postanowienia czy zawiadomienia. . Niejednokrotnie musimy posiadać dokumentację przetłumaczoną na język ojczysty, dlatego też konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

 

Wszystkie dokumenty, które chcemy wykorzystać w bieżącej działalności, a także na ich podstawie dokonać określonych czynności np. egzekucyjnych, muszą być przedłożone właściwym organom w formie oryginału oraz uwierzytelnionego tłumaczenia. Dzięki temu nabierają one mocy prawnej.

 

Usługi tłumaczenia przysięgłego wymagane są w sytuacji, kiedy chcemy użyć konkretnej dokumentacji w polskich urzędach lub podjąć na jej podstawie ważne decyzje gospodarcze, dotyczące np. inwestycji firmowej. Dzięki właściwemu przełożeniu z oryginału oraz potwierdzeniu tłumaczenia przez osobę uprawnioną, zyskujemy pewność, iż przekład odpowiada treści oryginału, a dokument będzie respektowany przez wszystkie krajowe i zagraniczne instytucje.

 

Zobacz także:

 

Nasi Klienci