Tłumaczenia polsko-niemieckie Warszawa

Sprowadzenie samochodu, nabycie nieruchomości, ślub z obywatelem Niemiec, czy też konieczność załatwienia spraw ubezpieczeniowych to czynności, w których pomocny będzie tłumacz polsko-niemiecki.

Coraz częstsze podróże do Niemiec, również w charakterze zarobkowym powodują, że niektóre dokumenty wymagają tłumaczenia na język niemiecki. Są to najczęściej kwestie podatkowe i rozliczenia związane z pracą poza granicami kraju lub dokumentacja medyczna, niezbędna na potrzeby leczenia poza granicami kraju.

Rodzaje dokumentów

 

Oferujemy tłumaczenia wszystkich dokumentów, niezależnie od ich charakteru, czy stopnia skomplikowania. Niejednokrotnie konieczne jest przetłumaczenie prostej instrukcji, innym razem przekładu wymaga umowa międzynarodowa. W zależności od sytuacji oraz rodzaju dokumentu proponujemy tłumaczenia zwykłe bądź przysięgłe. Wszelkie dokumenty, które są wykorzystywane jedynie przez nas, nie muszą mieć nadanej odpowiedniej rangi przez tłumacza. W takiej sytuacji wystarczy przekład zwykły. Jeśli natomiast konkretny dokument ma być przedmiotem wykonania jakiejś czynności urzędowej np. zarejestrowania samochodu, wówczas wykonujemy tłumaczenia poświadczone, które realizuje tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Wybór formy tłumaczenia

 

Najczęściej spotykaną formą są tłumaczenia polsko-niemieckie pisemne. Wszystkie dokumenty, które wymagają przekładu, są dokładnie badane przez tłumacza, a następnie przenoszone na papier. Jeśli natomiast Klienci prowadzą negocjacje handlowe, a nie władają w odpowiednim stopniu językiem obcym, oferujemy wówczas możliwość skorzystania z usług tłumaczeń symultanicznych. To niezwykle istotne z punktu widzenia interesów własnej firmy. Jakiekolwiek niezrozumienie, czy niedopowiedzenie, wynikające z nieznajomości języka, może spowodować znaczne straty w przyszłości. Dlatego też w takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza, który gwarantuje rzetelność przekładu.

 

W ramach tłumaczeń oferujemy:

  • tłumaczenie na język niemiecki
  • tłumaczenia z języka niemieckiego
  • tłumaczenia zwykłe 
  • tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe 

umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, wykazy ocen, dokumenty potrzebne do pracy za granicą (zaświadczenia Izby Lekarskiej, uprawnienia, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.) itd. 

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp

Nasi Klienci